1887

n Stellenbosch Law Review = Stellenbosch Regstydskrif - Should transfer of undertakings be statutory regulated in South Africa?

Volume 14, Issue 2
  • ISSN : 1016-4359
  • E-ISSN: 1996-2193
USD

 

Abstract

Die oordrag van 'n onderneming as 'n lopende onderneming behels verskeie arbeidsregtelike implikasies en gevolge. Sommige van hierdie aspekte is 'n inherente gevolg van die verandering in die feitelike situasie. Die arbeidsregtelike gevolge wat intree, is onder meer die gevolg van ingryping deur wetgewing en ander regsinstrumente. In sommige jurisdiksies (byvoorbeeld Italië) word hierdie gevolge al reeds 'n eeu en selfs langer gereguleer. <br>Hierdie artikel ondersoek die nut en belang van sodanige regulering van oordrag van ondernemings. Die <I>locatio conductio operarum&lt;/I&gt; is 'n persoonlike kontrak wat die vergestalting van 'n ongelyke verhouding tussen werkgewer en werknemer is. Die regulering van die oordrag van lopende ondernemings het tot gevolg dat die oordrag van 'n onderneming nie <I>per se&lt;/I&gt; die gevolg het dat dienskontrakte beëindig word nie. Ook in terme van die gemenereg sou dieselfde resultaat bereik word, aangesien die oordragnemer geen regsplig gehad het om werknemers weer in diens te neem nie. Voorts was daar ook geen plig om diegene wat wel weer in diens geneem is, met behoud van vorige diensvoorwaardes, senioriteit, aaneenlopendheid van dienstermyn en so voorts, aan te stel nie. <br>Die beëindiging van die diensverhouding is 'n vertakking van die reg wat vele moontlikhede insluit (byvoorbeeld oortolligverklaring, die sluiting van 'n onderneming, ontslagte op grond van operasionele vereistes en oordrag van ondernemings). Die basiese doel van die reg van onbillike ontslag is om werkers te beskerm teen ontslagte wat nie substantief en prosedureel billik is nie. Hoewel die Nywerheidshof hierdie aangeleenthede aanvanklik onder die onbillike arbeidsprak- tykjurisidiksie hanteer het, word dit nou deur hoofstuk 8 van die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 gereguleer. In hierdie hoofstuk (met &lt;I&gt;beskermde&lt;/I&gt; wetgewing) rakende ontslagte is veral artikels 197 en 197A relevant. Hierdie bespreking besin gevolglik oor die doel van hierdie artikels en argumenteer dat dit in wese gerig is op die beskerming van werkers se werksekuriteit, gevestigde belange en regte in die werkplek. <br>Daar word verder ook geargumenteer dat die beskerming van werknemerbelange 'n sosiaal regverdigbare doelwit is, gesien in die lig van die feit die verhouding tussen werkgewer en werknemer <I>sui generis&lt;/I&gt; is waar laasgenoemde die swakker party is. Aangesien maatskappyereg en die insolvensiereg tans grootliks onbetrokke is in die bereiking van hierdie doelwit &lt;I&gt;moet&lt;/I&gt; die arbeidsreg intree. Dit is noodsaaklik binne ons konstitusionele raamwerk ten einde effek te gee aan die fundamentele reg tot billike arbeidspraktyke. Die reg tot ekonomiese vryheid moet dus interpreteer word met inagneming van sosio-ekonomiese en ander relevante faktore in Suid- Afrika. Daar word dus aan die hand gedoen dat bepalings wat die oordrag van lopende ondernemings reguleer 'n nuwe sosiale waarde in die Suid-Afrikaanse arbeidsreg bekendstel - in pas met die internasionale en supra-nasionale regulering wat elders algemeen is. Gevolglik is die statutêre regulering van die onderwerp van hierdie artikel beide noodsaaklik en geregverdig.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_slr/14/2/EJC54483
2003-01-01
2018-06-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error