1887

n Stellenbosch Law Review = Stellenbosch Regstydskrif - Revisiting the transitional arrangements of the Mineral and Petroleum Resources Development Act 28 of 2002 and the constitutional property clause : part one : nature and content of rights acknowledged by the revised transitional provisions

Volume 14, Issue 3
  • ISSN : 1016-4359
  • E-ISSN: 1996-2193
USD

 

Abstract

Wysigings aan die onlangs uitgevaardigde Wet op Ontwikkeling van Minerale en Petroleum Hulpbronne noodsaak 'n herbeskouing van die oorgangsbepalings van die Wet. Hierdie bydrae het ten doel om die aard en inhoud van die regte wat deur die oorgangsbepalings geraak word, te analiseer, en die effek van die oorgangsbepalings op sodanige regte teen die grondwetlike eiendomsklousule te toets. Die analise is gestruktureer in twee aparte aflewerings. Meegaande deel een behels 'n vergelyking van "ou orde" regte, soos beskryf in die oorgangsbepalings, met die nuwe regte wat deur die Wet in die lewe geroep word. Na 'n bespreking in breëtrekke van die wysigings aan die Wet direk voor uitvaardiging, word die aard en inhoud van die sogenaamde "ou orde" regte bespreek. 'n Onderskeid word getref tussen regte wat voortspruit uit die gemenereg, regte met 'n oorsprong in vroeëre wetgewing, en statutêre magtigings. Die implikasies van die oorgangsmaatreëls op die sogenaamde "opbondeling" van regte word ook oorweeg. Daarna word die aard en inhoud van die "nuwe" regte soos voorsien deur die Wet bespreek. In die vergelyking wat daarop volg, blyk dit dat die gevolge van die oorgangsbepalings, vir sover dit relevant is in 'n ondersoek op grond van die grondwetlike eiendomsklousule, as volg gekategoriseer kan word: (i) Waar aansoeke onder die oorgangsbepalings vir omskakeling van ou orde regte na nuwe regte suksesvol is, sal die inhoud van die nuwe regte, vergeleke met die voorafgaande regte van die ou orde, bepalend wees in die vraag na grondwetlikheid van die oorgangsbepalings; (ii) Waar aansoeke vir omskakeling onsuksesvol is, moet vasgestel word of die klaarblyklike ontneming van eiendom neerkom op 'n onteiening, en of daar voldoen word aan die standaarde gestel deur die eiendomsklousule vir sodanige inbreuke op eiendom; en (iii) Waar geen aansoek vir omskakeling gebring word nie, is die vraag of die klaarblyklike ontneming neerkom op 'n onteiening, en of die voormalige houer se besluit om nie aansoek te doen vir omskakeling nie, 'n latere aanspraak op vergoeding of selfs 'n beroep op die eiendomsklousule in die algemeen uitskakel. Deel twee van die artikel sal in meer besonderhede op laasgenoemde kwessies ingaan.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_slr/14/3/EJC54495
2003-01-01
2018-06-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error