1887

n Stellenbosch Law Review = Stellenbosch Regstydskrif - Release of a solvent spouse's property under section 21(2)(c) of the Insolvency Act 24 of 1936

Volume 15, Issue 1
  • ISSN : 1016-4359
  • E-ISSN: 1996-2193
USD

 

Abstract

Dit is lank reeds duidelik dat 'n huwelik buite gemeenskap van goed nie noodwendig 'n veilige hawe vir gades bied om hulle bates buite die bereik van die skuldeisers van die insolvente boedel van een van hulle te plaas nie. Die rede hiervoor is dat artikel 21 van die Insolvensiewet 24 van 1936 (die Wet) bepaal dat die sekwestrasie van die boedel van een van die gades in 'n huwelik buite gemeenskap van goed tot gevolg het dat die bates van die solvente gade oorgaan op die kurator van die insolvente eggenoot se boedel asof dit goedere van die gesekwestreerde boedel is. Die kurator is dan ook bevoeg om met daardie goedere te handel soos met die goedere van die insolvente gade. Die kurator moet egter ingevolge artikel 21(2) van die Wet daardie goedere van die solvente gade vrygee, ten opsigte waarvan bewys word, ingevolge art 21(2)(c), dat dit goedere is wat deur daardie eggenoot gedurende die huwelik met die insolvent verkry is kragtens 'n titel wat regsgeldig is teenoor die skuldeisers van die insolvent. Ingevolge artikel 22 van die Wet op Huweliksgoedere 88 van 1984 kan 'n skenking nou, anders as in die verlede, sodanige titel verleen. Dit het egter die vraag laat ontstaan of laasgenoemde wetgewing met betrekking tot skenkings tussen eggenote die hele doel van artikel 21 van die Insolvensiewet verydel het, aangesien die bewyslas wat ingevolge artikel 21(2) van die Wet op die solvente eggenoot gerus het, daardeur moontlik op die kurator van die insolvente boedel oorgegaan het. Die howe het egter bevind dat hierdie bewyslas nie deur die inwerkingtreding van artikel 22 van die Wet op Huweliksgoedere geaffekteer is nie. Daar is ook verder bespiegel dat daar nou moontlik 'n swaarder bewyslas op die solvente eggenoot rus indien 'n aansoek om vrystelling ingevolge artikel 21(2)(c) van die Wet, betrekking het op eiendom wat deur die insolvente eggenoot aan die solvente eggenoot geskenk is. Die indruk word dan ook in die saak <I>van Rens v Gutman NO and Others&lt;/I&gt; 2003 1 SA93 (CPD) geskep dat in die geval van skenkings tussen eggenote daar wel 'n swaarder bewylas is as in die geval van ander siviele gedinge. In hierdie artikel word hierdie aangeleentheid ondersoek. Die skrywer se gevolgtrekking is dat in die geval van 'n aansoek om die vrygawe van geskenkte eiendom ingevolge artikel 21(2)(c) van die Wet die bewyslas, soos in die geval van ander siviele gedinge, 'n oorwig van waarskynlikheid, is.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_slr/15/1/EJC54503
2004-01-01
2018-06-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error