1887

n Stellenbosch Law Review = Stellenbosch Regstydskrif - Duty to support and the dependant's claim : the struggle of women married in terms of customary and Muslim law

Volume 17, Issue 2
  • ISSN : 1016-4359
  • E-ISSN: 1996-2193
USD

 

Abstract

Tesame met die afdwinging van erfopvolgingsregte is die suksesvolle instel van die aksie van die afhanklike by die nalatige doodsveroorsaking van die broodwinner 'n belangrike manier waarop 'n weduwee ekonomiese afhanklikheid na die afsterwe van haar gade kan verkry. Weens die potensieel poligame aard van Swart gewoonteregtelike en Moslem-huwelike, is hierdie huwelike aanvanklik nie as wettige huwelike aanvaar nie. Gevolglik is die plig tot onderhoud tussen hierdie gades ook nie aanvaar nie, wat dit vir weduwees uit hierdie huwelike onmoontlik gemaak hetom suksesvolle aksies van die afhanklike na afsterwe van hul gades in te stel. In hierdie artikel word die historiese aanloop van die meganismes wat mettertyd ontwikkel is, hetsy deur ingrype van die wetgewer of deur ontwikkeling in regspraak, uiteengesit en ontleed. Hoewel die posisie van weduwees van gewoonteregtelike huwelike deur artikel 31 van die Wysigingswet op Swart Wetgewing 76 van 1963 aangespreek is, is daar in hierdie remedie, wat uit die voor-grondwetlike bedeling dateer, heelwat tekortkominge. Wat die posisie van Moslem-weduwees betref, het 'n ''herbevinding'' van die gemenereg na 'n jarelange stryd in regspraak daartoe gelei dat die gemeenregtelike aksie van die afhanklike uitgebrei is om 'n weduwee van 'n <I>de facto&lt;/I&gt; monogame huwelik in te sluit - ten spyte daarvan dat Moslem-huwelike nog nie as wettige huwelike beskou word nie. Daar word aangevoer dat die tyd ryp is om die instel van die aksie van die afhanklike by gewoonteregtelike en Moslem-huwelike in heroe¨ nskou te neem in die lig van die inwerkingtreding van die Wet op Erkenning van Gewoonteregtelike Huwelike 120 van 1998 enersyds en die oorwegings van die Muslim Marriages Bill van 2003 andersyds. Selfs al word laasgenoemde wetsontwerp aanvaar en in werking gestel, laat dit steeds 'n leemte vir weduwees in poligame huwelike waar die aksie van die afhanklike ter sprake kom. Daar word gevolglik aan die hand gedoen dat die ontwikkeling van die gemenereg in die algemeen en die aanpassing van die definisie van ''huwelik'' in die besonder, aandag moet geniet. Die daarstel van wetgewing ten einde die leemte aan te vul word ook as 'n verdere opsie ontleed. As poligame huwelike in wetgewing aanvaar en gereguleer word, moet alle gevolge van poligamie geakkommodeer word - ook ten opsigte van die aksie van die afhanklike.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_slr/17/2/EJC54590
2006-01-01
2018-04-26

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error