1887

n Stellenbosch Law Review = Stellenbosch Regstydskrif - Liability for products in the Consumer Protection Bill 2006 : a comparative critique

Volume 17, Issue 3
  • ISSN : 1016-4359
  • E-ISSN: 1996-2193
USD

 

Abstract

Die Verbruikersbeskermingswetsontwerp 2006 maak voorsiening vir skuldlose aanspreeklikheid van vervaardigers en andere teenoor verbruikers van defekte produkte. Tot op hede is aanspreeklikheid vir skade weens defekte produkte gegrond op skuld, meestal nalatigheid. In <i>Wagener and Cuttings v Pharmacare Ltd&lt;/i&gt; 2003 (4) SA 285 (SCA) was die Hoogste Hof van Appèl nie bereid om af te wyk van die skuldgrondslag vir hierdie soort aanspreeklikheid nie -in die uitspraak is gesõ dat reëls ten opsigte van skuldlose aanspreeklikheid vir defekte produkte deur die wetgewer geskep sal moet word. Hierdie Wetsontwerp skep nou sulke reëls, soortgelyk aan re?ls wat reeds in talle ander regstelsels geld. Prominente voorbeelde van sulke reëls is te vinde in die Amerikaanse <i>Restatement Third, Torts: Products Liability&lt;/i&gt; en die Europese riglyne vir produkteaanspreeklikheid van 1985, wat tot die aanname van ooreenstemmende wetgewing in al die Europese lidlande gelei het. Die Verbruikersbeskermingswetsontwerp volg in 'n groot mate die Europese model, in besonder die <i>Consumer Protection Act&lt;/i&gt; 1987 van die Verenigde Koninkryk. &lt;br&gt; In hierdie artikel word aangevoer dat 'n stelsel van skuldlose aanspreeklikheid vir defekte produkte in Suid-Afrika om beleidsredes geregverdig is, maar dat die Europese model nie as 'n ongekwalifiseerde sukses ervaar is nie en dat die onkritiese navolging van hierdie model sekere onduidelikhede skep; en dat die beoogde ree¨ ls in sekere opsigte nie goed aanpas by die beginsels van die Suid-Afrikaanse deliktereg nie. Besondere vrae wat vanuit hierdie perspektief bespreek word, sluit in die volgende: Ten opsigte van watter produkte - in die Wetsontwerp genoem ''goods'' - moet skuldlose aanspreeklikheid erken word (ook vir defekte in grond en gebrekkige inligting?); wanneer moet 'n produk as ''defek'' beskou word (is die maatstaf van verbruikersverwagtinge - ''consumer expectations'' - 'n geskikte een en is dit versoenbaar met die onregmatigheidsvereiste vir deliktuele aanspreeklikheid?); wie moet as verweerders teenoor die verbruikers van 'n defekte produk aanspreeklik wees (vervaardigers, verspreiders en ook andere?); vir watter soort skade moet aanspreeklikheid erken word (moet buiten vergoeding vir saakskade en liggaamlike besering ook ekonomiese verlies vergoed word?); watter verwere moet vir die vervaardiger of verspreider beskikbaar wees (ook die sogenaamde ontwikkelingsrisikoverweer - ''development risk defence''?); en vrae oor spesiale ree¨ ls vir kousaliteit en verjaring.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_slr/17/3/EJC54603
2006-01-01
2018-05-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error