1887

n Stellenbosch Law Review = Stellenbosch Regstydskrif - The "dual purpose" of section 6(1) of the Trust Property Control Act : a possible solution to the problems caused by the authorisation requirement

Volume 18, Issue 1
  • ISSN : 1016-4359
  • E-ISSN: 1996-2193
USD

 

Abstract

Hierdie bydrae ondersoek die onduidelike posisie in die Suid-Afrikaanse trustreg rakende die magtiging om as trustee op te tree en die geldigheid (al dan nie) van regshandelinge wat reeds voor magtiging verrig word.


Artikel 6(1) van die Wet op die Beheer oor Trustgoed 57 van 1988 bepaal dat 'n trustee slegs in daardie hoedanigheid mag optree "indien deur die Meester skriftelik daartoe gemagtig". Ten spyte van hierdie artikel se oënskynlik duidelike bewoording word dit nie op 'n eenvormige wyse deur die howe benader nie. In hierdie bydrae word die klem hoofsaaklik op die twee uiteenlopende beslissings, naamlik 1996 1 SA 111 (W) en 1999 2 SA 567 (T) geplaas. In die Simplex saak is bevind dat alle handelinge wat voor magtiging aangegaan is, nietig is; dat ratifikasie derhalwe nie moontlik is nie; en dat artikel 6(1) ten doel het om die openbare belang te beskerm. Hierteenoor is daar in die saak bevind dat ratifikasie van 'n ongemagtigde handeling wel moontlik is mits sodanige handeling tot voordeel van die trustbegunstigdes verrig is.
Daar word aan die hand gedoen dat 'n korrekte uitleg van artikel 6(1) 'n oplossing vir die probleem kan bied. Vir doeleindes hiervan behoort die doel van wetgewing as die aangewese uitlegsbenadering gevolg te word. As sodanig blyk dit dat artikel 6(1) 'n tweeledige doel nastreef, naamlik om die openbare belang te dien en om die trustbegunstigdes te beskerm. Hierdie tweeledige doel is al deur regspraak erken, maar is nog nie deur die howe toegepas nie. Die kern van die voorstel kan soos volg saamgevat word:
  1. die vraag of artikel 6(1) gebiedend of aanwysend van aard is, moet aan die hand van die tweeledige doel daarvan bepaal word,
  2. dit is 'n geykte reël in die reg dat 'n nietige handeling nie geratifiseer kan word nie, maar dat ratifikasie wel moontlik kan wees indien 'n tweeledige doel-uitlegsbenadering tot artikel 6(1), wat sal verhinder dat strydig met 'n gebiedende regsreël opgetree word, gevolg word.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_slr/18/1/EJC54616
2007-01-01
2018-06-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error