1887

n Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - An acceptable, applicable and accessible family-law system for South Africa - some suggestions concerning a family court and family mediation

Volume 2005, Issue 1
  • ISSN : 0257-7747
  • E-ISSN: 1996-2207
USD

 

Abstract


Daar word dikwels opgemerk dat die adversatiewe stelsel van litigasie nie gepas is by egskeidings en ander familieregtelike kwessies nie omrede dit die emosionele spanning en konflik wat gewoonlik met hierdie tipe kwessies gepaardgaan, vererger. Om hierdie rede is van owerheidsweë aanbeveel dat 'n gesinshofmet 'n maatskaplike komponent waar bemiddelingsdienste aangebied word vir Suid-Afrika ingestel moet word. Weens finansiële beperkings het Suid-Afrika vandag nog nie 'n Gesinshof nie. Die bemiddelingsdienste wat tans wel deur private bemiddelaars en verskeie gemeenskapsgebaseerde organisasies en instellings aangebied word, word egter óf onderbenut óf deur 'n gebrek aan fondse en menslike hulpbronne gekortwiek. Dit blyk verder dat die streng formalisme en die oorwegend Westerse waardes en beginsels van die adversatiewe familieregstelsel so vreemd vir mense uit Afrosentriese kulturele agtergronde is dat hulle hul by huweliksverbrokkeling en ander gesinsgeskille eerder tot tradisionele informele dispuutbeslegtingsprosedures op gemeenskapsvlak wend as om hulle op die formele familieregstelsel te beroep. Die gevolge van hierdie probleme is dat die familieregstelsel vandag vir die grootste deel van die bevolking irrelevant, onaanvaarbaar en ontoeganklik is. Moontlike oplossings hiervoor is die oprigting van 'n gesinshof op laerhofvlak met omvattende jurisdiksie in alle familieregtelike kwessies, maar van groter belang, die instelling van verpligte egskeidings- en gesinsbemiddeling. Aangesien die voordele van bemiddeling oorweldigend is vir gades wat besig is om te skei, vir kinders wat deur egskeiding geraak word en vir die regspleging, is dit verkieslik dat almal wat deur die uiters moeilike proses van gesinsverbrokkeling gaan die voordele van bemiddeling moet inoes. Daar word gevolglik aan die hand gedoen dat die staat deur middel van sekere nuwe en uitgebreide werksaamhede van die kantoor van die gesinsadvokaat bestaande en gerespekteerde private en gemeenskapsgebaseerde bemiddelingsdienste moet akkrediteer om die nuut ingestelde verpligte bemiddelingsdienste aan die publiek te lewer. Aangesien private bemiddeling goeie resultate in die praktyk oplewer en 'n unieke bydrae tot die beslegting van probleme by en rondom egskeiding kan maak, en aangesien 'n groot deel van die bevolking hul in ieder geval met hulle familieregtelike kwessies tot bemiddeling op gemeenskapsvlak wend, sal verpligte egskeidings- en gesinsbemiddelingsdienste wat deur private en gemeenskapsbemiddelaars aangebied word die familieregstelsel meer aanvaarbaar, toepaslik en toeganklik maak. Ten einde veral gemeenskapsgebaseerde bemiddelingsdienste se probleme met befondsing en werkkrag die hoof te bied, behoort die instelling van gemeenskapsdiens vir alle pasgekwalifiseerde regsgegradueerdes asook alle pasgekwalifiseerde gegradueerdes uit die sosiale en gedragswetenskappe ernstig oorweeg te word. Dit is egter van kardinale belang dat alle geakkrediteerde bemiddelaars behoorlik opgelei moet word en dat die kantoor van die gesinsadvokaat sekere basiese standaarde vir die bemiddelingsproses en -praktyk moet ontwikkel om bemiddelingsdienste van hoogstaande gehalte te verseker. Hierbenewens moet die kantoor van die gesinsadvokaat steeds daarvoor verantwoordelik wees om ondersoeke in te stel wanneer kinders se belange by egskeiding ofander familieregtelike kwessies ter sprake kom. By sodanige ondersoeke moet die kantoor van die gesinsadvokaat egter slegs op monitering en evaluering konsentreer, en nie op bemiddeling nie.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_tsar/2005/1/EJC54946
2005-01-01
2018-05-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error