1887

n Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - Chronicle of a death foretold : the end of trial by ambush and the dawn of exchange of civil witness statements

Volume 2005, Issue 2
  • ISSN : 0257-7747
  • E-ISSN: 1996-2207
USD

 

Abstract


Die "kaart teen die bors"-benadering wat kenmerkend is van die adversatoriese stelsel, is grotendeels gevoed deur die privilegie teen openbaarmaking van getuieverklarings voor 'n siviele verhoor wat vir baie jare in verskeie jurisdiksies bestaan het. Tans volg toonaangewende adversatoriese regstelsels soos die in Engeland, Amerika, Nieu-Seeland en Australie egter 'n meer liberale benadering waarvolgens uitruil van siviele getuieverklarings 'n vaste kenmerk van die voorverhoorstadium is. Die toenemende klem op meer deursigtige, tyd- en koste-effektiewe litigasie het vervolgens die vraag laat ontstaan of die nie-uitruiling van siviele getuieverklarings in die Suid-Afrikaanse adversatoriese regstelsel inderdaad geregverdig en doeldienend is.
Dit is duidelik dat die voordele van uitruiling van getuieverklarings die nadele daaraan verbonde oorskadu. As sodanig sal, , ware geskilpunte vroeg reeds geidentifiseer kan word en sal verhoortyd drasties ingekort kan word met kostebesparende resultate wat sal lei tot verbeterde toegang tot die reg.
Aangesien die Suid-Afrikaanse siviele prosesreg grotendeels sy ontstaan het in die Engelse siviele prosesreg wat tans, na die radikale Woolf-hervormings in 1999, 'n verfynde saakbestuurstelsel het waarin vooraf uitruiling van getuieverklarings 'n belangrike rol speel, behoort dit insiggewend te wees om die Engelse prosedure deeglik in oenskou te neem. Laasgenoemde prosedure maak voorsiening vir die uitruiling van getuieverklarings sowel as getuie-opsommings 'n aansienlike tydperk voor siviele verhoor. Daar word in die besonder voorsiening gemaak dat die getuieverklarings kan dien as 'n party se hoofgetuienis wat uiteraard 'n beduidende besparing op verhoortyd en -koste meebring. Die prosedure waarvolgens die uitruiling moet geskied word ook duidelik omskryf en voorsiening word gemaak vir aanvulling van getuie-verklarings en uitsluiting van bepaalde aangeleenthede.
Dit is gevolglik duidelik dat die Suid-Afrikaanse siviele prosesreg, wat tans mank gaan aan bepalings ten aansien van vooraf uitruiling van getuieverklarings, dringende hervorming benodig. Uiteraard is die Suid-Afrikaanse praktyk nie totaal ongenee teenoor sodanige uitruiling van getuieverklarings nie, gegewe die feit dat sodanige prosedure reeds sy buiging gemaak het in die herroepe tweede eksperimentele hooggeregshofreel 37A en die reels van die kommersiele hof wat ongelukkig nooit na potensiaal benut is nie. Die vooraf uitruiling van getuieverklarings is myns insiens onontbeerlik vir koste- en tyd-effektiewe litigasie en voorstelle vir implementering van sodanige prosedure in die Suid-Afrikaanse bestel word gevolglik aan die hand gedoen.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_tsar/2005/2/EJC54956
2005-01-01
2018-05-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error