1887

n Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - : why all the fuss?

Volume 2008, Issue 4
  • ISSN : 0257-7747
  • E-ISSN: 1996-2207
USD

 

Abstract


Die voordele sowel as die risiko van skade, verlies of vernietiging van enige saak tref gewoonlik die eienaar van die betrokke saak. In die geval van 'n koopkontrak het die Romeine egter, waarskynlik as gevolg van die historiese agtergrond van die koopkontrak, die toepaslike reël as geformuleer. Ingevolge dié reël dra die koper die risiko vanaf die moment waarop die kontrak is. 'n Kontrak word as beskou sodra die partye oor die van die kontrak ooreengekom het. Dit sluit in sekerheid oor die koopsaak, die koopprys en die aard van die kontrak. Al wat dan nog ontbreek het, was betaling en lewering. In die Romeinse reg het die verkoper die risiko gedra tot op die stadium waarop die kontrak was.
Voorts is dit as vanselfsprekend aanvaar dat die koper die risiko dra vanaf die oomblik waarop eiendomsreg aan hom oorgedra is. Die probleem het opgeduik ten aansien van die dikwels aansienlike tydperk wat verloop het tussen -wording en oordrag van eiendomsreg, en ten einde daarvoor voorsiening te maak is die -reël geformuleer. Hierdie reël is ook onveranderd in die Romeins-Hollandse reg toegepas en is vandag nog, met enkele interessante uitbreidings, in die Suid-Afrikanse reg van toepassing. In hierdie artikel word die toepassing en regverdiging van die reël in die drie gemelde regstelsels nagevors en daar word ook heel kortliks na 'n aantal Europese regstelsels verwys. In sommige van dié stelsels word die reël nog steeds onveranderd toegepas, terwyl andere dit lank toegepas het en eers later verander het. Die toepassing van die reël wek egter taamlik opspraak en dit word dikwels in geen onsekere taal nie gekritiseer.
Die doel van hierdie artikel is om vas te stel of die hele bohaai oor die risiko-reëling by die koopkontrak geregverdig is al dan nie. Daar word na verskeie aspekte gekyk: Die betekenis en inhoud van die begrippe perfecta en periculum; die posisie in die geval van voorwaardelike, genusen ad mensuram-koopkontrakte; die moontlikheid dat partye tot die kontrak die reël uitdruklik of stilswyend mag wysig; en die remedies ter beskikking van die koper in die geval van skade, verlies of vernietiging van die koopsaak. In die slotsom word daar, met verwysing na bogenoemde aspekte, tot die gevolgtrekking gekom dat indien al die relevante feite in aanmerking geneem word die reël inderdaad as verstandig en billik beskou kan word.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_tsar/2008/4/EJC55217
2008-01-01
2018-06-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error