1887

n Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - The regulation of distributions to shareholders in the Companies Act 2008

Volume 2009, Issue 3
  • ISSN : 0257-7747
  • E-ISSN: 1996-2207
USD

 

Abstract

The term distribution is used to refer to payments to shareholders either as a return on share capital or as a return of share capital. Shareholders have an expectation, but not a right, to receive a return on the capital they contributed to the company by sharing in its profits during its existence. They also have a residual or reversionary interest in the company's net assets upon its dissolution, but no right to repayment of their contributions while the company exists. This means that any distribution to shareholders during the existence of a company amounts to a gratuitous disposition by the company. Company law regulates distributions in order to ensure firstly that the rights of creditors are not endangered and secondly that shareholders are not disadvantaged by disproportionate payments either within a single class of shareholders or among different classes.


Die begrip uitkering sluit betalings aan aandeelhouers in, hetsy as opbrengs op of as terugbetaling van hul kapitaalbydraes. Uitkerings word gereguleer ter beskerming van skuldeisers sowel as aandeelhouers. In hierdie artikel word die omskrywing van die begrip uitkering beskou en die voorvereistes kortliks bespreek. Daarna word die afdwingbaarheid van gemagtigde maar onuitgevoerde uitkerings oorweeg, gevolg deur 'n analise van die aanspreeklikheid van sowel direkteure as aandeelhouers ten opsigte van ontoelaatbare uitkerings.
Die Maatskappywet 2008 voorsien 'n omvattende definisie van die begrip uitkering en stel dieselfde vereistes vir alle uitkerings, hoewel daar addisionele vereistes vir die terugkoop van aandele geld. Uitkerings kan gemaak word by wyse van die oordrag van geld of eiendom, die aangaan van 'n verpligting deur die maatskappy of die kwytskelding van 'n skuld of verpligting deur die maatskappy. Verskeie probleme rondom die omskrywing word uitgelig, waaronder die uitsluiting van betalings ingevolge die nuwe waardasieremedie en die uitbreiding van die regulering van uitkerings na transaksies binne groepsverband.
Benewens nakoming van die solvensie- en likiditeitstoets en goedkeuring deur die direksie, word 'n formele erkenning deur die direksie dat die solvensie- en likiditeitsvereistes suksesvol oorweeg is as voorvereiste vir uitkerings gestel. Die wetgewer gee egter nie behoorlik gevolg aan die onderskeid tussen die goedkeuringsbesluit en die solvensie- en likiditeitserkenning nie. Daarom word die aanspreeklikheid van direkteure bepaal deur deelname aan die goedkeuringsbesluit eerder as die solvensie- en likiditeitserkenning, hoewel aanspreeklikheid uitsluitlik ten opsigte van nie-nakoming van die finansiële beperkings opgelê word.
Die afdwingbaarheid van gemagtigde uitkerings word weer bepaal deur die bestaan van 'n geldige solvensie- en likiditeitserkenning, hoewel ek reken dat dit meer gepas sou wees om die werklike solvensie en likiditeit van die maatskappy ten tye van betaling as maatstaf te gebruik.
Alhoewel die aanspreeklikheid van aandeelhouers ten opsigte van ongemagtigde uitkerings nie statutêr gereël word nie, behoort hul volgens gemeenregtelike beginsels aanspreeklik te wees vir teruggawe. 'n Statutêre vrystelling vir aandeelhouers wat in goeie trou uitkerings ontvang wat strydig met die finansiële beperkings gemaak is, word nie aanbeveel nie.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_tsar/2009/3/EJC55259
2009-01-01
2018-06-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error