1887

n Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - Constitutional aspects of the Muslim Marriages Bill

Volume 2012, Issue 3
  • ISSN : 0257-7747
  • E-ISSN: 1996-2207
USD

 

Abstract


Die skrywer bespreek enkele grondwetlike aspekte van die van 2010. Hy ondersteun die erkenning deur die wetsvoorstel van huwelike wat volgens Islamitiese gebruike gesluit word aangesien die juridiese posisie van die eggenote in sodanige huwelike hoogs kwesbaar is by egskeiding of die dood van haar man. Aangesien die voorsiene wet binne 'n konstitusionele raamwerk moet funksioneer, poog die wetsvoorstel in 'n sekere mate om 'n versoening tussen die klassieke Islamitiese reg en Suid-Afrikaanse grondwetlike waardes tot stand te bring. So bepaal die wetsvoorstel byvoorbeeld dat die bruid en bruidegom (gewoonlik) elk 18 jaar oud moet wees; dat 'n eggenoot toestemming van 'n hof moet verkry om 'n verdere huwelik te sluit; dat 'n onherroepbare eensydige egskeiding deur die man () geregistreer en deur 'n hof bevestig moet word; dat die eggenote van die genoemde verstoting in kennis gestel moet word; dat 'n vrou van haar man mag skei op grond van onoplosbare onmin tussen die partye (); dat die partye 'n huweliksgoederebedeling kan kies in stryd met die klassieke Islamitiese model van koue uitsluiting; dat 'n hof by egskeiding wye bevoeghede tot die herverdeling van bates het; en dat die Moslem-gade as eggenoot kan eis ingevolge die Wet op Intestate Erfopvolging en die Wet op Onderhoud van Langslewende Gades (waarmee resente uitsprake van die konstitusionele hof bevestig word). Tog is baie aspekte van die wetsvoorstel klaarblylik onkonstitusioneel, selfs in die eie bepalings, maar veral ook in die verwysings na die tradisionele Islamitiese reg. Die bepalings van die wetsvoorstel word in hierdie verband ondersoek tesame met die inhoud van die tersake reëls en beginsels van die klassieke Islamitiese reg wat in die Suid-Afrikaanse reg geïnkorporeer staan te word. In enkele gevalle word daar na soortgelyke situasies van botsing tussen die grondwet en die tradisionele inheemse reg verwys, tesame met die howe se hantering van sodanige konflik. Die bespreking sentreer rondom die volgende onderwerpe: die inherente en die formele geldigheid van die huwelik; poligamie; die vermoënsregtelike gevolge van die huwelik; ontbinding van die huwelik; mediasie; onderhoud van gewese gades; onderhoud van kinders; en toesig en voogdy van kinders. In elke geval word aan die hand gedoen hoe die situasie geremedieer kan word om tot 'n groter mate van nakoming aan grondwetlike waardes te geraak. Ook word enkele voorstelle gedoen in verband met die omskrywing van "Islamitiese reg" vir die doeleindes van die beoogde wetgewing. Die enigste ware oplossing van die probleem, so doen die skrywer aan die hand, is egter, aan die een kant, die volledige erkenning van alle religieuse huwelike in Suid-Afrika, tesame met, aan die ander kant, die toepassing van die algemene reëls en beginsels van die Suid-Afrikaanse reg op sodanige verbintenisse.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_tsar/2012/3/EJC123522
2012-01-01
2018-04-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error