1887

n Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - The concept "beneficial use" as a limitation of the right to use water

Volume 2012, Issue 3
  • ISSN : 0257-7747
  • E-ISSN: 1996-2207
USD

 

Abstract


Die Witskrif oor 'n Nasionale Waterbeleid vir Suid-Afrika (1997) lui dat daar net 'n reg tot water vir die omgewing en basiese menslike behoeftes is, of ingevolge 'n magtiging om water te gebruik. Die skrywers van die artikel kom egter tot die gevolgtrekking dat die aanspraak om water te gebruik wat ingevolge die Nasionale Waterwet 36 van 1998 bestaan, steeds 'n reg in eiendom is wat grondwetlik beskerm word. Die rede hiervoor is dat artikel 22(7) van die Nasionale Waterwet in bepaalde omskrewe gevalle die betaling van vergoeding voorskryf wanneer daar op 'n watergebruiksaanspraak inbreuk gemaak word. In die gevalle word die bedrag van die vergoeding bepaal ingevolge artikel 25(3) van die grondwet. Dit impliseer dat die watergebruiksaanspraak, hoewel dit aan vele beperkinge onderworpe is, deur die wetgewer as grondwetlike eiendom beskou word. Dit is dus meer as 'n blote tydelike magtiging om water te gebruik.
Die feit dat persone sekere beleggings maak wanneer hulle hul watergebruiksaansprake benut, word gereflekteer in die feit dat vergoeding net betaalbaar is wanneer die wateraanspraak voordelig gebruik is. Ingevolge artikel 22(6) van die Nasionale Waterwet is vergoeding vir die weiering van 'n verpligte lisensie-aansoek vir 'n bestaande wettige watergebruik net betaalbaar in een geval. Dit is wanneer dit lei tot die ernstige benadeling van die ekonomiese lewensvatbaarheid van 'n onderneming met betrekking waartoe die water voordelig gebruik is. Die frase "met betrekking waartoe die water voordelig gebruik is" impliseer dat die bestaande wettige watergebruik uitgeoefen moes wees ten tyde van die aansoek vir die vergoeding om betaalbaar te wees. Dit dui daarop dat die begrip "voordelige gebruik" so toegepas word dat net watergebruiksaansprake wat uitgeoefen is, teen aantasting deur die staat beskerm word. 'n Hof mag egter bevind die staat beskerm watergebruiksaansprake net as eiendomsregte wanneer dit uitgeoefen word.
Die skrywers is van mening dat die Amerikaanse reg oor "takings" (ontneming wat te ver gaan) beginsels bevat wat aan Suid-Afrikaanse navorsers bekend is. Die rede is dat dit onder meer gegrond is op idees van Van Bynkershoek en ander Europese skrywers. Puffendorf huldig die mening dat wanneer 'n bydrae gemaak word vir die behoud van iets wat die hele gemeenskap bevoordeel, elke mens sy eie deel daartoe moet bydra en dat een nie uitgesonder moet word om tot 'n ander se deel by te dra nie. Dit het 'n groot invloed op die Amerikaanse reg oor ontneming gehad. Na die skrywers se mening was hierdie beginsel 'n voorloper van die eis in die gelykheidsgebod in artikel 9(1) van die 1996 grondwet wat bepaal dat elkeen geregtig is op gelyke beskerming en voordeel van die reg.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_tsar/2012/3/EJC123526
2012-01-01
2018-06-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error