1887

n Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - Specific performance as a remedy in international sales contracts : artikel

Volume 2012, Issue 4
  • ISSN : 0257-7747
  • E-ISSN: 1996-2207
USD

 

Abstract


Die Weense Koopverdrag is 'n invloedryke internasionale verdrag met 78 lidlande en die aantal lidlande is steeds aan die toeneem. Een van die sleutelkwessies rakende 'n internasionale koopkontrak is die remedies beskikbaar aan die verontregte party in geval van kontrakbreuk. Die vraag ontstaan onder andere of, en onder welke omstandighede, 'n party in terme van die Weense Koopverdrag 'n eis vir spesifieke nakoming kan instel. Artikel 28 van die Verdrag bepaal dat, indien 'n party ingevolge die Verdrag daarop geregtig is om nakoming van 'n verpligting van die ander party te eis, 'n hof slegs verplig is om 'n eis vir spesifieke nakoming toe te staan indien die hof sodanige eis in terme van sy eie reg ten aansien van 'n soortgelyke koopkontrak nie deur die Verdrag beheers nie, sou toestaan. Hierdie bepaling gee tot verskeie vraagstukke aanleiding. Eerstens, wanneer mag 'n verontregte party 'n eis vir spesifieke nakoming in terme van die Weense Koopverdrag instel? Artikel 7(1) van die Verdrag vereis ondermeer dat die Verdrag met inagname van sy internasionale karakter geïnterpreteer moet word. Indie konteks van spesifieke nakoming het artikel 7(1) tot gevolg dat daar nie 'n nasionale jurisdiksie se interpretasie van die term aan "spesifieke nakoming" in terme van die Weense Koopverdrag toegedig mag word nie. Die korrekte betekenis van hierdie term moet dus vasgestel word in die konteks van die Weense Koopverdrag as 'n instrument wat internasionale unifikasie van die koopreg teweeg wil bring. Artikels 46 en 62 van die Verdrag vergestalt die beginpunt in die ondersoek na die akkurate betekenis van "spesifieke nakoming" in die Verdrag. Die tweede vraag wat beantwoord moet word, is : wat is die korrekte interpretasie van "eie reg"? Meeste outeurs interpreteer hierdie frase as verwysende na die relevante interne reg van die forum, maar daar heers nie volledige eenstemmigheid oor die korrektheid van hierdie interpretasie nie. Derdens moet ondersoek ingestel word na wat kwalifiseer as "soortgelykekoopkontrakte" vir doeleindes van artikel 28? Verskillende betekenisse van hierdie frase word deur outeurs aan die hand gedoen. Gemelde vraagstukke word in hierdie bydrae ondersoek.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_tsar/2012/4/EJC127050
2012-01-01
2018-06-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error