1887

n Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - The role of legislation in promoting equality : a South African experience

Volume 2013, Issue 4
  • ISSN : 0257-7747
  • E-ISSN: 1996-2207
USD

 

Abstract

There is an ever-increasing reliance on the law as a route, or resource to implement desired change. The law in this context is a complex aggregation of principles, norms, ideas, rules, practices and the activities of agencies of legislation, administration, adjudication and enforcement backed by political power and legitimacy. Despite this complexity, law is often seen as an entity separate from society and people talk about the law acting upon society, rather than the law as an aspect of society. Law in itself is an unlikely means of effecting fundamental social change, but despite the limitations of law as an instrument of change, it remains a powerful entity in our social fabric. The relationship between law and social change is specifically relevant in relation to promoting gender equality, as women's movements and feminist activists see it as an important sphere in which to seek to change women's status and achieve equality. For feminist scholars, the power of law lies in both its ability to regulate access to rights, benefits and resources and its power to define an authoritative reality. Law has practical and normative power. This is seen as the power to include or exclude, to determine who has access to rights and resources and who falls within the boundaries of social and economic recognition or affirmation or beyond them in processes of exclusion, stigmatization and marginalization. It is this possibility of using law (and in this particular study, legislation) to redraw these boundaries of inclusion and exclusion that has been attractive to feminist legal activists.


In die artikel bespreek die outeur die beperking van wetgewing om 'n transformerende impak op die samelewing te hê ter bevordering van geslagsgelykheid. Daar word gefokus op die Wet op Keuse oor die Beëindiging van Swangerskap, die Wet op Gesinsgeweld, die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike en die Wet op die Bevordering van Gelykheid en die Voorkoming van Diskriminasie. Die Wet op Keuse oor die Beëindiging van Swangerskap beskerm die grondwetlike reg tot Vryheid en sekerheid van die swanger vrou. In die besonder het dit betrekking op haar reg op liggaamlike en psigiese integriteit, waarby inbegrepe is die reg om besluite oor eie voortplanting te neem asook haar reg op sekerheid van en beheer oor haar eie liggaam. Die vraag word gevra of die wet wel vroue se reg tot liggaamlike en psigiese vryheid beskerm en of die uitoefening van hierdie regte aanvaar word deur die breër samelewing. Die Wet op Gesinsgeweld is as 'n belangrike medium gesien waardeur alle persone betrokke in 'n gesinsverhouding, maar in die besonder vroue, gesinsgeweld kon aanspreek met 'n spesifieke fokus op die strafregtelike prosedures. Ten spyte van progressiewe wetgewing in die verband toon statistiek dat gesinsgeweld teen vroue steeds hoog is en toeneem wat eindelik die effektiwiteit van die betrokke wetgewing bevraagteken. Die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike gee uiting aan die grondwetlike reg om aan 'n kulturele lewe van eie keuse deel te neem en reguleer gewoonteregtelike huwelike. Alhoewel die wet regsekerheid skep met betrekking tot gewoonteregtelike huwelike, blyk die praktiese implementering daarvan problematies te wees met geen inagneming van die sosiale werklikhede van hierdie vroue nie. Met die Wet op die Bevordering van Gelykheid en die Voorkoming van Diskriminasie word daar voldoen aan die grondwetlike vereiste wat spesifieke wetgewing vereis ten einde gelykheid te bevorder. Die wet bevorder gelykheid op alle vlakke en verbied onbillike diskriminasie. Van besondere belang is die gelykheidshowe wat ingestel is om te verseker dat daar aan die gestelde wetlike vereistes voldoen word. Weereens blyk daar probleme met die implementering daarvan te wees, en die impak spesifiek in verband met die bevordering van geslagsgelykheid is onseker. Die inhoud van die bespreekte wetgewing blyk toepaslik te wees, hoewel die implementering en behoorlike interpretasie daarvan te kort skiet. Die vraag word gevra of die wetgewing wel 'n positiewe impak het op die daaglikse lewens van vroue en tot water mate dit steeds nodig is om die publieke of private verdeling aan te spreek ter bevordering van geslagsgelykheid.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_tsar/2013/4/EJC144972
2013-01-01
2018-05-27

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error