1887

n Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - Affirmative action on trial - determining the legitimacy and fair application of remedial measures

Volume 2013, Issue 4
  • ISSN : 0257-7747
  • E-ISSN: 1996-2207
USD

 

Abstract

The law on affirmative action and employment equity plans is unclear. Courts have adopted different approaches to the relationship between the equality provisions of the constitution and the employment equity plans, and the manner in which affirmative action should be applied, resulting in confusion, controversy and fierce debate. This article endeavours to provide some clarity. Its theme revolves around the application of affirmative action measures by way of investigating and . Brief reference will be made to in which leave to appeal to the supreme court of appeal had been obtained. is a classic example where the fairness test had been used to challenge the application of affirmative action successfully. Even though the validity of the measures had not been questioned as such, the judge viewed the non-appointment of Barnard (B) as presumptively unfair (). A suitable test for determining the validity of affirmative action will thus form a subtheme of the article.


Die reg op regstellende aksie en sodanige planne is onduidelik omrede verskillende benaderings deur die howe gevolg word met betrekking tot die verhouding tussen die gelykheidsbepalings van die grondwet en die Wet op Gelyke Indiensneming, en die manier waarop regstellende aksie toegepas moet word. Die outeur ontleed sekere hofsake aan die hand van die toetse van billikheid, proporsionaliteit en rasionaliteit. Beide die toepassing van die maatreëls van regstellende aksie en die geldigheid van sodanige reëls, word ondersoek. Grondwetlike waardes en doelwitte word uiteengesit, die verskillende toetse word vergelyk, die spesifieke situasie van die Suid-Afrikaanse Polisiediens word uiteengesit (omdat die diens verwikkeld was in al die sake wat bespreek word), en die manier waarop regstellende aksie toegepas word ingevolge die Wet op Gelyke Indiensneming, word as agtergrond uiteengesit. Die samewerking van die diens (en veral hul bestuurders) is noodsaaklik om twee belangrike doelwitte te bereik naamlik om veiligheid in die land daar te stel en te handhaaf én om werkplekke breedweg verteenwoordigend te maak van die diverse Suid-Afrikaanse bevolking. Deur die beginsels van rasionaliteit en billikheid te volg, word 'n genuanseerde en gebalanseerde benadering voorgestel om regstellende aksie-maatreëls en -planne toe te pas ingevolge die Wet op Gelyke Indiensneming. Daar moet 'n afweging van alle mededingende belange (met inbegrip van effektiewe dienslewering) wees en individuele regte moet in ag geneem word. Die billikheids- en die proporsionaliteitstoets word verkies om die geldigheid van planne vas te stel omdat die rasionaliteitstoets té beperkend en differensieel is om 'n behoorlik beredeneerde debat daar te stel om besluite te verduidelik. Dit is so omdat die toets geen elemente van billikheid en proporsionaliteit bevat nie, dit berus slegs op 'n "intuïsie-gebaseerde klassifikasie" en vermy die behoefte om 'n hersiening-standaard daar te stel in ooreenstemming met die grondwetlike waardes van deursigtigheid en aanspreeklikheid. Die toets vereis slegs 'n klein mate van redelikheid en verskaf nie 'n raamwerk om beide die belange van bevoordeelde en benadeelde groepe in ag te neem nie. Dit veroorsaak dat gelykheidskwessies uit konteks verwyder word. Daardie toets kan nie bydra tot 'n raamwerk om gelykheidsdispute op te los deur breër openbare belange-aangeleenthede in te sluit nie en dit kan nie 'n eis balanseer waar daar spanning is tussen verskillende belange en regte nie. Die outeur voer aan dat konsepte van billikheid en proporsionaliteit tog na vore kom as daar na akademiese opinies en sekere sake gekyk word. Die reg moet duidelik gemaak word ten einde te verseker dat die staat en sy verteenwoordigers (en alle werkgewers) gepas sal optree wanneer besluite geneem word wat burgers affekteer.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_tsar/2013/4/EJC144973
2013-01-01
2018-06-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error