1887

n Journal for Juridical Science - Multiple marriages, burial rights and the role of at the dissolution of the marriage

Volume 28, Issue 1
  • ISSN : 0258-252X
USD

 

Abstract

<b>Veelvuldige huwelike, die reg om te begrawe en die rol van &lt;I&gt;lobolo&lt;/I&gt; by die ontbinding van die gebruiklike huwelik</b> <br>Hierdie artikel beklemtoon drie aspekte van belang vir beide die inheemse- en die gemenereg wat in die <I>Thembisile</I>-saak ter sprake gekom het. 'n Evaluering van die wyse waarop die hof die verskillende aangeleenthede hanteer het, word gedoen. Met betrekking tot veelvuldige huwelike, waar 'n siviele huwelik ook betrokke is, word daar aan die hand gedoen dat die howe huiwerig behoort te wees om summier of die siviele of die gebruiklike huwelik nietig te verklaar alvorens die verskillende opsies oorweeg is. Waar 'n begrafnis ontsier word deur twis oor wie die reg het om te begrawe, word aan die hand gedoen dat 'n soepel benadering gevolg moet word. Streng navolging van gemeenregtelike beginsels kan tot onredelike en onregverdige gevolge lei, veral in tradisionele gemeenskappe. Laastens, bleik dit asof daar konflik tussen die amptelike inheemse reg en die "living law" is met betrekking tot die teruggawe van &lt;I&gt;lobolo&lt;/I&gt; by die ontbinding van die gebruiklike huwelik. Empiriese navorsing behoort gedoen te word om vas te stel of &lt;I&gt;lobolo&lt;/I&gt; steeds feitelik teruggegee word.

This paper highlights three aspects which have an impact on both customary and common law that came to the fore in the &lt;I&gt;Thembisile&lt;/I&gt; case. An evaluation of the way in which the court dealt with the different aspects is made. Regarding multiple marriages, where a civil marriage is also involved, it is suggested that the courts should be hesitant to simply declare either the civil or the customary marriage a nullity and should consider the different options available first. Where a funeral is marred by feuds about burial rights, it is suggested that a flexible approach should be followed. Strict adherence to common law principles could lead to unreasonable and inequitable results, especially in traditional communities. Lastly, there seems to be conflict between the official customary law and the living law regarding the return of the &lt;I&gt;lobolo&lt;/I&gt; at the dissolution of a customary marriage. Empirical research should be undertaken to determine whether &lt;I&gt;lobolo&lt;/I&gt; is in fact still returned.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/juridic/28/1/EJC55494
2003-06-01
2018-05-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error