1887

n Journal for Juridical Science - Access to justice and the role of law schools in developing countries : some lessons from South Africa : pre-1970 until 1990 : part I

Volume 29, Issue 3
  • ISSN : 0258-252X
USD

 

Abstract

&lt;b&gt; Toegang tot geregtigheid en die rol van regsfakulteite / -skole in ontwikkelende lande : 'n aantal lesse uit Suid-Afrika : die periode voor 1970 tot 1990: deel I</b> <br>Die woorde 'toegang tot geregtigheid' word in die algemeen gebruik om te verwys na die verskaffing van toegang tot staatsgesubsidieerde gesondheidsdienste, behuising, welsyn, onderwys en regsdienste aan veral die armes. 'n Enger betekenis stel toegang tot regsdienste voor. Toegang tot regsdienste sluit in toegang tot regsadvies en regsverteenwoordiging. In regsfakulteite/-skole kan hierdie toegang verskaf word deur studente en dosente wat werk in die 'lewende kliënt' regsklinieke.Toegang kan verder verskaf word deur studente wat deelneem aan die Allemansreg program wat inligting oor die reg aan die algemene publiek verskaf. In ontwikkelende lande kan regsfakulteite/ -skole 'n belangrike rol speel deur die volgende dienste te verskaf, naamlik regshulpdienste aan die armes te verleen en opleiding in die regte, menseregte en demokrasie aan die algemene publiek te verskaf. <br>Suid-Afrikaanse regsfakulteite/-skole het gedurende die vroeë 1970's direk betrokke geraak by die verlening van regsadvies en die verskaffing van regsdienste toe die eerste 'lewende kliënt' regshulpklinieke deur regsfakulteite en nie-regeringsorganisasies tot stand gebring is. Gedurende hierdie periode het min van die regsfakulteite betrokke geraak by menseregte ten einde die vorige apartheidsregering tot 'n einde te bring. In die middel 1980's is Allemansregprogramme by universiteite begin ten einde die algemene publiek te onderrig in die bepalings van die reg en die noodsaaklikheid van verandering. Teen die 1990's was die meeste van die regsfakulteite aktief betrokke by die bevordering van menseregte en demokrasie en verskeie regsakademici was betrokke by die opstel van die nuwe Grondwet.

The term 'access to justice' is generally used to refer to the provision of access to state-sponsored health, housing, welfare, education and legal services, particularly for the poor. In the narrow sense it refers to access to legal services which include access to legal advice and legal representation. In law schools this access can be provided by students and staff working in 'live client' law clinics and by using law students in 'Street law' programmes to provide access to information about legal rights and responsibilities to the general public. Thus, in developing countries law schools can play an important role by not only providing legal aid services to the poor but also by educating lay people about the law, human rights and democracy. <br>South African law schools became directly involved in the delivery of legal advice and services during the early 1970s when the first 'live client' law clinics were set up by law faculties and non-governmental organisations (NGOs). During this period very few law schools sought to change the apartheid system by becoming directly involved in human rights issues. In the mid-1980s 'Street law' programmes began to be introduced at law schools to educate people about their legal rights and the need for change. By the 1990s an increasing number of law schools became actively involved in the promotion of human rights and democracy, and several legal academics were involved in the drafting of the new Constitution.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/juridic/29/3/EJC55544
2004-01-01
2018-04-26

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error