1887

n Journal for Juridical Science - "Cry the beloved continent ..." Exploring the impact of HIV / AIDS and violence on women's reproductive and sexual rights in Southern Africa

Volume 30, Issue 2
  • ISSN : 0258-252X
USD

 

Abstract

<B>"Cry the beloved continent...". Die ondersoek na die impak van MIV / VIGS en geweld op vroue se voortplantings- en seksuele gesondheidsregte in Suidelike Afrika</B> <BR>Die impak van geweld op vroue se persoonlike, seksuele, sosiale en voortplantingslewe verminder hul onafhanklikheid en vernietig hul sin van persoonlike veiligheid en lewensgehalte. Gesien in die lig van MIV / VIGS, neem die kwessie van seksuele geweld ontstellende afmetings aan aangesien geweld teen vroue die epidemie aanblaas en die epidemie die impak van geweld teen vroue vererger. Hierdie referaat beskou die mate waarin geweld teen vroue en voortplantingsonafhanklikheid vir vroue in Suidelike Afrika "vervolgbaar" geword het en of lande genoegsaam daarin geslaag het om vroue te beskerm deur die kontekstualisering van geweld teen vroue as 'n voortplantingsregtekwessie en omgekeerd en of hulle misluk het om vroue te beskerm deur vroue se realiteite stil te maak of te vermanlik. Daar sal aangevoer word dat alle regsgebiede vordering met betrekking tot 'n vervrouliking van die reg gemaak het, maar dat betekenisvolle leemtes en probleme steeds aanwesig is, veral met betrekking tot 'n maskulinistiese benadering tot geweld teen vroue en voortplantingsonafhanklikheid binne die konteks van MIV / VIGS. Staatsresponse in die vorm van beskermende en dwangmaatreëls word ondersoek met kwessies soos geweld teen vroue as 'n predisponerende faktor tot MIV, en geweld na aanleiding van die openbaarmaking van vroue se status, wat onder die loep geneem word. Benewens dit word dwangpraktyke soos die kriminalisering van MIV-verwante gedrag en gedwonge sterilisasie ook beskou.

The impact of violence on women's personal, sexual, social and reproductive life reduces their autonomy and destroys their sense of personal safety and quality of life. In the context of HIV / AIDS, the issue of sexual violence takes on alarming proportions since violence against women fuels the epidemic and the epidemic exacerbates the impact of violence against women. This paper considers the extent to which violence against women and reproductive autonomy have become "actionable" for women in Southern Africa, and whether countries have adequately managed to protect women by contextualising violence against women as a reproductive rights issue and visa versa, or whether they have failed to protect women by silencing and masculinising women's realities. It will be argued that all jurisdictions have made progress toward a feminisation of the law but that significant lacunae and problems still remain, particularly in relation to a masculinist approach to violence against women and reproductive autonomy in the context of HIV / AIDS. State responses in the form of protective and coercive measures are examined with issues such as violence against women as a pre-disposing factor to HIV and violence upon disclosure of women's status being considered. In addition, coercive practices such as the criminalisation of HIV-related behaviour and forced sterilisation are considered.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/juridic/30/2/EJC55560
2005-12-01
2018-05-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error