1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - 'n Skande- versus 'n skuldgeoriënteerde gewete. 'n Verklaring vir die botsing tussen die Afrikakultuur en die Westerse kultuur? : research article

Volume 69, Issue 1
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract

A shame-oriented versus a guilt-oriented conscience. An explanation of the conflict between African and Western cultures?


Not only mutual intercultural enrichment but also intercultural misunderstanding, frustration and even conflict are daily realities in the ten year old "new" South Africa. Thus it is important not merely to acknowledge that the cultures of Africa and the West are different, but it is of even greater importance to understand why they differ. This article deals with a model taking two kinds of conscience as starting point of an analysis. A good conscience according to the West requires justice (obedience to norms), while a bad conscience is the result of guilt (transgression of norms). Guilt requires restitution and retribution. By contrast, a good conscience according to African reasoning is the result of honour and acceptance by one's community as a outcome of one's compliance with its ideals. A bad conscience results from one's failure to comply with one's responsibility towards one's fellowmen. In such a case the offender experiences shame - the consequence of exclusion and rejection. Reconciliation and reinclusion in society is of utmost importance.
Because the aim of this article is to provide theoretical insight and practical guidance, it starts with a number of practical problems experienced in everyday life in the encounter between African and Western culture. This is followed by a brief overview of seven existing models describing the differences between the two cultures. Subsequently the typology of "shame versus guilt" is described and evaluated in the light of Scripture. The concluding section is an effort to solve, in the light of this new approach to the two cultures, the practical, day-to-day problems mentioned at the beginning.

'n Skande- versus 'n skuldgeoriënteerde gewete. 'n Verklaring vir die botsing tussen die Afrikakultuur en die Westerse kultuur?


Nie net wedersydse interkulturele verryking nie, maar ook interkulturele misverstand, gevolglike frustrasie en selfs konflik is 'n daaglikse realiteit in die tien jaar-oue "nuwe"Suid-Afrika. Daarom is dit belangrik om nie net te erken dat die twee kulture verskil nie, maar veral waarom hulle so verskillend is. Hierdie artikel bespreek 'n model waarvolgens twee soorte gewetes as vertrekpunt geneem word. 'n Goeie gewete in die Weste vereis geregtigheid (gehoorsaamheid aan norme), terwyl 'n slegte gewete ontstaan as gevolg van skuld (oortreding van norme). Skuld vra om vergoeding en vergelding. Hierteenoor veronderstel 'n goeie gewete in Afrika eer en aanvaarding deur die gemeenskap, omdat 'n mens aan die gemeenskap se ideale voldoen het. 'n Slegte gewete ontstaan wanneer 'n mens nie aan jou verpligtinge teenoor die gemeenskap beantwoord nie. Dan ervaar die oortreder skande as gevolg van uitsluiting en verwerping. Versoening en herinskakeling in die gemeenskap is dus baie belangrik.
Omdat die bedoeling van hierdie artikel is om sowel teoretiese insig as praktiese leiding te bied, begin dit met 'n aantal praktiese, alledaagse probleme wat in die ontmoeting tussen die Afrikakultuur en die Westerse kultuur ervaar word. Daarna word 'n kort oorsig gegee van sewe bestaande teoretiese "toegangspoorte" tot die kultuur van Afrika en die Weste. Vervolgens word in meer detail die model van "skande versus skuld" beskryf en in die lig van die Skrif geëvalueer. In die slotgedeelte word gepoog om die probleme wat in die inleidende gedeelte gestel is, in die lig van die nuwe benadering tot die twee kulture te beantwoord.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/69/1/EJC59131
2004-01-01
2018-04-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error