1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - Ludin's (headdress) : a problem of religious freedom in German schools : research article

Volume 69, Issue 2
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract

Ludin's Kopftuch (headdress) : a problem of religious freedom in German schools


Fereshta Ludin is a German citizen and devout "Muslimin". She has been denied leave to wear her "Kopftuch" in the classroom. She has lost her case in the courtrooms of the states where appeals were lodged to lift the ban. She may consequently not teach at any public school in Germany. We argue that Ludin is entitled to wear the "Kopftuch" on grounds of her right to religious freedom and that the attempt to deny her this entitlement constitutes a breach of individual rights. Following the South African philosopher, Denise Meyerson, we maintain that the domain of religion constitutes an area of intractable dispute, and that the state is not entitled to limit liberty in this domain because it cannot justify limitations in a neutrally acceptable way. Meyerson's arguments rest on the acceptability of Rawls's notion of public reason. We test Ludin's case against Jeremy Waldron's objections to the use of deliberative discipline of public reason in cultural disputes and against his alternative to the politics of identity. Meyerson's approach offers protection of religious dissent in a way Waldron's cannot. One significant reason for this is Waldron's insistence on the elimination of identity claims from the conversation between cultures seeking accommodation with one another in the liberal pluralist state. However, bracketing identity claims eliminates what is peculiar about Ludin's case. This we bring out by drawing on views of Sawitri Sahorsa and Melissa Williams. We argue that Ludin's dilemma is twofold: her status as "metic" - as a member of a minority at the margins of mainstream German culture, and her status as "Muslimin" - as one believed to be suffering sexual discrimination in her own culture, hang together in a way that challenges the integration policies of the German state and embarrasses German feminism.

Ludin se kopdoek : die probleem van godsdiensvryheid in Duitsland


Fereshta Ludin, 'n onderwyseres, is 'n Duitse burger en 'n toegewyde Moslemvrou. Sy is toestemming geweier om haar kopdoek in die klaskamer te mag dra. Sy het haar saak om die verbod op te hef, verloor in die howe van die Duitse state waar sy appél aangeteken het. Sy mag gevolglik nie aan enige staatskool in Duitsland onderrig gee nie. Ons voer in dié artikel aan dat Ludin daarop geregtig is om haar kopdoek te dra op grond van haar reg op godsdiensvryheid en dat die poging om haar dit te verbied, afbreuk doen aan haar individuele regte. In navolging van die Suid-Afrikaanse filosoof, Denise Meyerson, voer ons aan dat die gebied van godsdiens 'n gebied van weerspannige (onoplosbare) dispuut behels, en dat die staat nie daarop geregtig is om vryheid op hierdie gebied te beperk nie, omdat die staat nie beperkings op 'n neutraal aanvaarbare wyse kan regverdig nie. Meyerson se argumente berus op die aanvaarbaarheid van Rawls se idee van openbare rede ("public reason"). Ons toets Ludin se geval ook aan Jeremy Waldron se besware teen die gebruik van die doelbewuste dissipline van openbare rede in kulturele dispute, asook aan Waldron se alternatief tot die politiek van identiteit. Meyerson se benadering beskerm godsdienstige andersdenkendes op 'n wyse wat Waldron se benadering nie kan doen nie. Een belangrike rede hiervoor is Waldron se klem op die uitskakeling van identiteitsaansprake uit die gesprek tussen kulture wat poog om met mekaar saam te leef in 'n liberale plurale staat. Om die identiteitsaansprake tussen hakies te plaas elimineer egter die besondere kenmerke van Ludin se geval. Ons benadruk dit met die hulp van idees van Sawitri Sahorsa en Melissa Williams. Ons voer aan dat Ludin se dilemma tweevoudig is. Haar status as metoikos ("metic") - lid van 'n gemaginaliseerde minderheidsgroep in die Duitse kultuur - en haar status as Moslemvrou - iemand van wie geglo word dat sy aan seksuele diskriminasie in haar eie kultuur onderwerp word - hang saam op 'n wyse wat die integrasiebeleid van die Duitse staat uitdaag, en 'n verleentheid is vir Duitse feministe.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/69/2/EJC59142
2004-01-01
2018-05-27

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error