1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - A cosmopolitan politics of loyalty

Volume 69, Issue 3
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract


Terwyl gefokus word op die denke van Charles Taylor word die vraag of die politiek van lojaliteit deel kan wees van 'n universele normstruktuur in hierdie artikel bespreek. Klassieke patriotisme behels byvoorbeeld die lojaliteit aan openbare instellings en wette ter wille van selfregering. In die twintigste eeu het patriotisme egter vermeng geraak met nasionalisme (d.i. lojaliteit aan 'n spesifieke kultuur) met menslike lyding in baie gevalle as die resultaat. Vir 'n verklaring van hierdie ontsporing gebruik ek Taylor se konsep van die hipertrofie vanoutonome vryheid. Ek sluit aan by tendense in die liberalisme asook Taylor se eie denke en beredeneer die stelling dat hierdie hipertrofie ingeperk kan word binne 'n transendentale struktuur vir die samelewing (d.i. kosmopolitiese lojaliteitspolitiek). In sowel die liberalisme as in Taylor se denke is daar egter spanning tussen so 'n struktuur en die persepsie dat lojaliteitspolitiek bloot 'n vorm van partikularisme is. As alternatief stel ek 'n verbondenheid tussen 'n kosmopolitiese perspektief en die verskillende lojaliteite voor. Die verskillende lojaliteite is self ook 'n transendentale beginsel wat toegepas moet word in samewerking met ander beginsels.

While focusing on the thought of Charles Taylor the question whether the politics of loyalty can be part of a transcendental structure for society is discussed in this article. Classical patriotism, for instance, involves loyalty to public institutions and laws to enhance self-rule. In the twentieth century, however, classical patriotism became fused with nationalism (i.e. loyalty to culture), resulting in many instances in human suffering. Part of the explanation for this derailment is to be found in the Taylorian concept of the hypertrophy of autonomous freedom. The argument developed in this article links up with trends in liberalism and Taylor's own reasoning that hypertrophy can be curbed within a transcendental structure for society (i.e. a cosmopolitan politics of loyalty). However, in the liberalist trends (and also in Taylor's thought) tension exists between such a structure and the perception that loyalty politics is a mere particularism. As alternative I propose engagement between the cosmopolitan perspective and the various loyalties, with the latter a transcendental principle that needs to be applied in collaboration with other principles.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/69/3/EJC59157
2004-01-01
2018-04-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error