1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - "Eat it again for the first time" : identity in a world of change : research article

Volume 69, Issue 4
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract


Ons alledaagse lewenservaring is bekend met die realiteit van konstansie (identiteit) en verandering. Voortbestaan deur die loop van die tyd - kontinuïteit - is normaalweg vergesel deur 'n besef van verandering - diskontinuïteit. Alhoewel die versoeking bestaan om onmiddellik aandag te skenk aan logiese wiskundige probleme, wil hierdie artikel eers die onderliggende ontologiese kwessies belig deur aandag te gee aan die onderskeidings wat nodig is om 'n beter insig in die aard van die bekende term "identiteit" te gee. Met die oog op hierdie doel word die idée van identiteit in verband gebring met die aard van 'n entiteit en die eienskappe daarvan. Die weergawe wat Plato van identiteit en verandering gegee het, het die weg gebaan vir 'n voortgaande wysgerige worsteling met hierdie problem. 'n Statiese logika van identiteit mag verandering ter syde stel (Von Kibèd), maar gebaseer op die denke van Galileo en Einstein het Plato se insig, naamlik dat verandering slegs vasgestel kan word op die basis van konstansie, 'n nuwe natuurwetenskaplike betekenis aan konstansie verbind. Die erkenning van die meer-as-funksionele en multi-funksionele aard van die identiteit van 'n entiteit help om te voorkom dat die aard van entiteite bloot in terme van een aspek verduidelik word. Dit ondersteun ook die onderskeiding tussen begripskennis en begripstransenderende kennis. In die laatste instansie ontgin die mens se besef van die identiteit van entiteite te midde van verandering die funderende samehang tussen die kinematiese en die fisiese aspekte in die konteks van begripstransenderende kennis.

Our everyday experience is well acquainted with the reality of constancy (identity) and change. Persistence over time - continuity - is normally accompanied by an awareness of change - discontinuity. Although the temptation is immediately to enter into logical-mathematical problems, this article wants to highlight first of all the underlying ontological issues and distinctions required to gain a better understanding of the familiar term "identity". In order to achieve this goal the idea of identity is related to the nature of an entity and its properties. Plato's account of identity and change paved the way for an enduring philosophical wrestling with this problem. A static logic of identity may rule out change (Von Kibèd), but on the basis of Galileo and Einstein the original insight of Plato, namely that change can only be established on the basis of constancy, acquires a new natural scientific meaning. Acknowledging the more-than-functional and multi-functional nature of the identity of an entity helps to avoid any attempt that wants to explain the nature of entities exhaustively in terms of one aspect only. It also supports the distinction between conceptual knowledge and concept-transcending knowledge. In the final analysis the human awareness of the identity of entities amidst change explores the foundational interconnectedness between the kinematic and the physical aspects in the context of concept-transcending knowledge.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/69/4/EJC59175
2004-01-01
2018-06-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error