1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - Biblical counselling regarding inner change : research article

Volume 70, Issue 1
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract


Innerlike verandering is nie net die einddoel van berading nie, dit is ook 'n sentrale konsep van die evangelie. Bybelse beradering behels 'n Skriftuurlike insig in die wese van verandering en 'n strewe om hulle wat berading ontvang te help om hulle lewe te verander onder leiding van die Heilige Gees. Verandering is die essensie van die proses van heiligmaking en behels dat die persoon wat berading ontvang sy sondige lewenswyse aflê, sy denke vernuwe en hom / haar sal beklee met die nuwe lewe (Ef. 4:22 e.v.; Kol. 3:8 e.v.; Rom. 12:1-2). Ten spyte van die Christen se nuwe identiteit in Christus, het sy sondige natuur steeds 'n effek op sy lewe en het hy nodig om te groei in heiligmaking. In die meeste gevalle word die gelowige nie onderrig dat sy / haar irrasionele en onbybelse denke, gedrag en gewoontes moet verander word nie. Indien hierdie ou lewenstyl nie vervang word met die nuwe lewe nie, sal hy / sy terugval in die ou sondige gewoontes, onbybelse denke en gedrag. Die pastorale berader moet die persoon wat berading ontvang, leer dat God dit moontlik maak dat hy / sy kan verander. 'n Sekulêre antropologiese en sielkundige siening staan in skerp teenstelling met 'n Skriftuurlike siening van sonde en heiligmaking. Effektiewe Bybelse berading steun op 'n Bybelse antropologie en wêreldbeskouing. 'n Bybelse berader moet heiligheid en 'n Christelike lewenstyl aanmoedig by hom / haar wat berading ontvang sodat die beradene meer en meer soos Christus kan word. As die Christen-berader die Woord van God bedien op 'n wyse wat lewensveranderend werk, bring God die Vader die innerlike verandering teweeg by hulle wat die berading ontvang. 'n Pastorale berader behoort bedag te wees op die effek van sonde in die lewe van die beradene. Om sonde en sy nagevolge te ignoreer kan die effektiwiteit in die fasilitering van verandering in die lewe van die beradene beperk. Dit is noodsaaklik dat die berader die aard van verandering verstaan en toegerus is met kennis oor die aard en die kenmerke van verandering.

The concept of inner change is not only the ultimate goal of counselling; it is also a central concept of the gospel. Biblical counselling entails a Scriptural understanding of the nature of change and aims at helping the counsellee change his / her inner life under the guidance of the Holy Spirit. Change is the essence of the process of sanctification, entailing "putting off" (laying off) sinful ways of life, renewing the mind, and "putting on" ("clothing" oneself) with godly ways of life (Eph. 4:22 ff.; Col. 3:8 ff.; Rom. 12:1-2). Although believers have a new identity in Christ, they still suffer from the effect of sin and have to grow in sanctification. Often the believer has not been instructed about changing previous irrational and unbiblical beliefs, behaviour, and habits, and he / she thus still integrates these negative results of sin into his / her new life. Unless old patterns are replaced with new ones, the counsellee can revert to sinful habits, unbiblical beliefs and behavioural patterns. A pastoral counsellor thus needs to teach the counsellee that God has made provision for him / her to change. A worldly anthropology-psychology is entirely opposed to the Biblical doctrines of sin and sanctification. Effective Biblical counselling depends on a Biblical anthropology and world view. A Biblical counsellor should promote holiness and a lifestyle in accordance with Biblical guidelines, thus shaping the counsellee to the likeness of Jesus Christ. When a Biblical counsellor ministers the Word of God in a life-transforming way, then God himself changes the counsellee from the inside out. A counsellor may not ignore sin and its effect as it will limit the effectiveness of counselling in facilitating lasting change in the life of a counsellee. It is important that a Biblical counseller understands the nature of change and is equipped with knowledge about, and the character of change.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/70/1/EJC59179
2005-01-01
2018-05-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error