1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - Accounting for in mathematics : research article

Volume 70, Issue 3
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract


Die wysgerige probleem van eenheid en verskeidenheid bevat 'n uitdaging vir die rasionalistiese strewe om alles te definieer. Hierdie tipe definisies kom in verskillende akademiese dissiplines na vore in formulerings soos uniekheid, onherleibaarheid, en wat bekend staan as "primitiewe terme". Selfs nie die mees "eksakte" dissiplines, soos die wiskunde, kan daarin slaag om te ontkom aan die implikasies wat opgesluit lê in die rekenskapgewing of verantwoording van sulke primitiewe terme nie. Deur te let op die historiese ontwikkeling van die wiskunde word die feit belig dat alternatiewe perspektiewe deurlopend bestaan het - vanaf die aritmetisisme van die Pytagoreërs, die eventuele geometrisering daarvan ná die ontdekking van "inkommensurabiliteit", tot by die herlewing van die aritmetisisme in the wiskunde van Cauchy, Weierstrass, Dedekind en Cantor (met die latere oriëntasie van Frege teen die einde van sy lewe toe hy die sirkel voltooi het met sy oortuiging dat die wiskunde wesenlik geometrie is). Met verwysing na die sienings van Hilbert, Weyl en Bernays word die artikel afgesluit deur die voorstel dat daar teenoor dieerfenis van aritmetisisme en geometrisering 'n alternatiewe opsie ontgin behoort te word - een waarin sowel die uniekheid as die onverbreeklike wederkerige samehang tussen die getalsaspek en die ruimte-aspek erken word.

The philosophical problem of unity and diversity entails a challenge to the rationalist aim to define everything. Definitions of this kind surface in various academic disciplines in formulations like uniqueness, irreducibility, and what has acquired the designation "primitive terms". Not even the most "exact" disciplines, such as mathematics, can avoid the implications entailed in giving an account of such primitive terms. A mere look at the historical development of mathematics highlights the fact that alternative perspectives prevailed - from the arithmeticism of Pythagoreanism, the eventual geometrisation of mathematics after the discovery of incommensurability up to the revival of arithmeticism in the mathematics of Cauchy, Weierstrass, Dedekind and Cantor (with the later orientation of Frege, who completed the circle by returning to the view that mathematics essentially is geometry). An assessment of logicism and axiomatic formalism is followed by looking at the primitive meaning of wholeness (and the whole-parts relation). With reference to the views of Hilbert, Weyl and Bernays the article concludes by suggesting that in opposition to arithmeticism and geometricism an alternative option ought to be pursued - one in which both the uniqueness and mutual coherence between the aspects of number and space are acknowledged.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/70/3/EJC59202
2005-01-01
2018-04-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error