1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - 'n Besinning oor die aard van die fisiese werklikheid : research article

Volume 71, Issue 1
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract


According to T.S. Kuhn the history of a particular field of science is characterised by successive phases of problem solving, and each phase of problem solving is paradigmatically founded. A paradigm, like a worldview, expresses the deepest meaning and significance of reality. Man's rational mind is, however, too limited in capacity to describe the complexity of reality in a scientific way. In an attempt to describe reality, reality thus has to be simplified. For instance, in order to present a description of the formation of the universe evolving from the big bang to a functional and efficient structure, the functionality as well as the structure of the universe with its billions of stars and star systems has to be simplified dramatically by an imaginative model. Such a simplified model is described by the big bang theory. Science brings to the fore questions regarding the deeper meaning and significance of reality, for instance the anthropic principle, on which only the Word of God can offer a perspective. All our observations are restrained by actualities such as finite velocity of light and our human boundness to time. Consequently, theories of evolution with an elementary beginning cannot be verified as valid and are therefore questionable. The same applies to verifying the process of evolution before man's existence on earth. Furthermore, man can obtain no knowledge of the nature of time during God's supernatural acts of creation as revealed by the Word of God. Nevertheless, it appears that even an idealistic theory of evolution that cannot be verified empirically can provide man with revelatory elements of God's works, wisdom and omnipotence.

Volgens T.S. Kuhn word die geskiedenis van 'n vakgebied gekenmerk deur opeenvolgende fases van probleemoplossing en elke probleemoplossende fase is paradigmaties gefundeer. 'n Paradigma gee - net soos 'n lewens- en wêreldbeskouing - uitdrukking aan die diepste sin en betekenis van die werklikheid. Die mens se rasionele denke is egter te beperk om die komplekse werklikheid wetenskaplik te beskryf. As gepoog word om die werklikheid wetenskaplik te beskryf moet die werklikheid dus vereenvoudig word. Om byvoorbeeld die evolusie van die heelal wetenskaplik te beskryf vanaf die oerknal tot die vorming van 'n funksionele en doeltreffende struktuur, moet die struktuur asook die funksionaliteit van die heelal met al sy biljoene sterre en sterrestelsels ingrypend vereenvoudig word deur 'n verbeeldingryke model. Hiervan getuig die oerknalteorie. Wetenskap bring egter vrae na vore met betrekking tot die dieper sin en betekenis van die werklikheid, soos byvoorbeeld die antropiese beginsel, waarop 'n perspektief slegs deur God se besondere openbaring verkry kan word. Alles wat ons waarneem, word begrens deur gegewenhede soos eindige ligsnelheid en ons menslike tydsgebondenheid. Hierdie gegewens veroorsaak dat 'n evolusieteorie vanaf 'n elementêre begin nie getoets kan word of dit geldig is nie en dus bevraagteken kan word. Dieselfde geld vir die verifiëring van evolusie voordat die mens op aarde bestaan het. Ook beskik die mens oor geen kennis van die aard van tyd gedurende die bonatuurlike skeppingsdade soos dit in die Woord van God geopenbaar word nie. Desnieteenstaande blyk dit dat selfs so 'n eksperimenteel onbewysbare en idealistiese evolusieteorie ook elemente van die openbaring van God se skeppingswerke, wysheid en almag aan die mens bevat.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/71/1/EJC59235
2006-01-01
2018-04-26

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error