1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - Sport onder die soeklig : 'n Christelik-lewensbeskoulik-filosofiese besinning : research article

Volume 71, Issue Issue-2-3-4
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract


The problem dealt with in this article is the fact that most people are involved in sport (as participants or spectators) without knowing what kind of activity it is or should be and how they should participate. Such a situation may result in the many outrages sport is suffering nowadays. By means of a Christian-philosophical analysis of this prominent phenomenon in modern society, an attempt is made to provide an answer. To attain this goal, the following steps are followed: A brief overview of the present situation in sport serves as an introduction. This is followed by three current wrong attitudes toward sport. Attention is then asked for the fact that, in spite of the deterioration in sport ethics, the necessary theoretical reflection - also among Christians - is lacking. The theoretical exploration which follows includes some Biblical perspectives and the influence of different Christian worldviews; an effort is also given to determine the nature of sport from a comparison between leisure, play, game and sport. A philosophical analysis of the structure and direction of sport follows with a few examples of the practical implications of such a theoretical approach.

Hierdie artikel behandel die probleem dat baie mense (deelnemers en toeskouers) vandag by sport betrokke is sonder dat hulle weet wat sport presies is en hoe hulle daaraan behoort deel te neem. So 'n situasie mag 'n oorsaak wees vir talle sporteuwels. Deur middel van 'n Christelik-filosofiese analise van dié belangrike verskynsel in die hedendaagse samelewing, word na 'n antwoord gesoek. Om die doel te bereik word die volgende stappe gevolg: Die inleiding gee 'n kort oorsig oor die huidige sportsituasie. Daarna word drie gangbare verkeerde houdings teenoor sport bespreek. Vervolgens word die aandag daarop gevestig dat, ten spyte van talle sporteuwels, die nodige teoretiese refleksie daaroor by Christene ontbreek. Die daaropvolgende teoretiese besinning behels die ondersoek van enkele Bybelse perspektiewe asook die invloed van verskillende Christelike lewensvisies; 'n poging om die aard van sport te bepaal deur middel van 'n vergelyking daarvan met ontspanning en spel. Ten slotte word 'n filosofiese analise van die struktuur en rigting van sport gemaak met 'n aanduiding van enkele praktiese implikasies.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/71/Issue-2-3-4/EJC59279
2006-01-01
2018-05-28

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error