1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - Besit waardes rigtinggewend-normatiewe waarde? 'n Beoordeling van die Noordwes-Universiteit se waardeprojek

Volume 75, Issue 2
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract

Soos die titel aandui, wil hierdie artikel die waarde (indien enige) van waardes ondersoek, veral soos uitgedruk in 'n waardegedrewe instelling. Om nie abstrak te wees nie, fokus die artikel op 'n spesifieke instelling, naamlik 'n universiteit (vgl. die subtitel). Om die ondersoek meer konkreet te maak, word die Noordwes-Universiteit (wat in 2004 tot stand gekom het) as 'n gevallestudie gebruik. Die ondersoek verloop soos volg: ter inleiding word eers op die hedendaagse populariteit van waardedenke gewys, gevolg deur die probleemstelling of waardes werklik daartoe in staat is om normatiewe rigting aan te dui. Tweedens word die oorskakeling van 'n universiteit met 'n beginselgrondslag (die eertydse Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys) na 'n waardegedrewe universiteit (die nuwe Noordwes-Universiteit) geskets. In die derde plek word die nuwe waardegedrewe NWU van nader bekyk. Vierdens volg 'n besinning oor veral die praktiese probleme rondom die implementering van hierdie waardeprojek. Vyfdens word ses filosofies-teoretiese probleme in verband met die waardestelsel na vore gebring. Die volgende hoofafdeling bestaan uit 'n kort beskrywing vanuit 'n reformatoriese perspektief (van struktuur, rigting en relevansie), van wat 'n akademiese instelling behoort in te hou. Daarna volg 'n voorlopige gevolgtrekking waarin twyfel uitgespreek word oor die werklike waarde van waardes om 'n vaste basis en duidelike rigting aan 'n universiteit of ander samelewingsverband te kan gee. Dit is egter 'n voorlopige gevolgtrekking, aangesien dit aan die einde van die ondersoek ook duidelik is dat verdere filosofiese besinning oor die aard, status en gesag van waardes noodsaaklik is.


As indicated in the title, the aim of this article is to determine the value (if any) of values, especially as expressed by a value-driven institution. To avoid abstract reflection, the article (cf. the subtitle) focuses on a specific institution, viz. a university. To concretesise the investigation even more, the North-West University (which came into existence in 2004) is taken as a case study. The investigation develops as follows: by way of introduction, attention is first given to the popularity of present value thinking, followed by the problem statement: Are such values really capable of indicating a normative direction? Secondly, the development of a university with a normative foundation (the erstwhile Potchefstroom University for Christian Higher Education) towards a value-driven one (the new North-West University) is briefly described. In the third place a brief description of the NWU as a value-driven institution is given. Fourthly, attention is given to some practical problems which surfaced during the implementation of the value project. Fifthly, six theoretical-philosophical problems regarding the NWU's value system are discussed. The next main point consists of a brief description from a reformational perspective (of structure, direction and relevance) of what an academic institution ought to be. Apart from expressing doubt about the real value of values to give a solid foundation and clear direction to a university, the preliminary conclusion also suggests further philosophical reflection on the real nature, status and authority of values.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/75/2/EJC59486
2010-01-01
2018-06-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error