1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - Waardes en die noodsaak van 'n karakteropvoedingsprogram binne kollegeverband in die Noordwesprovinsie : verkenning en voorlopige voorstelle

Volume 76, Issue 3
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract

Waarde- en karakteropvoeding bevat boustene om 'n gesonde samelewing in stand te hou. Waarde- en karakteropvoeding het die potensiaal om morele kwessies in die samelewing te hanteer, veral by opvoedingsinstansies soos skole, kolleges en universiteite. Een van die belangrikste doeleindes van waarde- en karakteropvoeding is om studente in staat te stel om die lewe in sy volheid mee te maak. Waarde- en karakteropvoeding sou moontlik kon help om aan die jeug van Suid-Afrika 'n beter lewe en toekoms te bied.


Uit die beskikbare literatuur is dit duidelik dat die samelewing 'n krisis ten opsigte van waardes, karakter en moraliteit ervaar. Die vervlakking van menslike en samelewingswaardes - soos weerspieël in die media - het die huidige regering genoodsaak om 'n waarde-opvoedingsprogram in kolleges en ander instansies soos universiteite te begin.
Om die waarde-oriëntering van studente in Verdere Onderwys en Opleidingskolleges (VOO) van die Noordwesprovinsie te bepaal, is 'n empiriese ondersoek gedoen om die opinies oor en bydraes van waarde-opvoeding en karakteropvoeding vas te stel. Verder is semi-gestruktureerde onderhoude gevoer met die studenteraad, die hoof van studente-ondersteuningsdienste, asook 'n beampte van die studente-ondersteuningsdienste.


Values and character education possess the inherent building blocks for the preservation of a healthy society. Values and character education have the potential to address moral issues in society and especially in educational institutions, such as schools, colleges and universities. One of the primary aims of values and character education is to allow students to experience life to the fullest. Values and character education could probably ensure a better life and future for South Africa's youth.
From the available literature, it is evident that society is experiencing a crisis regarding values, character and morality. The decline of human and societal values portrayed in the media has compelled the current government to initiate values education programmes in colleges and other institutions such as universities.
In order to determine the values orientation among students of Further Education and Training Colleges (FET) in the North-West Province, an empirical study was done to ascertain students' opinions and the contributions of values education and character education. Semi-structured interviews were also conducted with the student council, the head of support services, as well as an official of student support services.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/76/3/EJC122432
2011-01-01
2018-04-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error