1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - A post-Jungian perspective on the psychological development of Afrikaner cultural identity : original research

Volume 77, Issue 2
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract

In order to enhance an understanding of different cultures and groups, post-Jungians are currently applying C.G. Jung's theory of personal ego and complexes to the cultural level of the psyche of groups. In the post-Jungian view, much of what tears groups apart can be understood as the manifestation of autonomous processes in the collective and individual psyche that organise themselves around the cultural identity and cultural complexes of groups. A post-Jungian model of the development of the Self, based on Jung's early identification of the archetypal patterns of Masculine and Feminine, was used to explore and discuss the development and formation of the Afrikaner cultural identity and its concomitant complexes within South Africa as they were shaped by important historical events. The interplay between the Masculine and Feminine principles led to the argument that, within the premises of the model, Afrikaner identity was forged by traumatic events in the static Feminine, which lead to a gross overemphasis of the Masculine in its dynamic and, more especially, in its static forms, reverberating in the notorious nationalist strategy of . It was further argued that that the change and transformation of the Afrikaner cultural identity under the auspices of the dynamic Feminine was inevitable, leaving the Afrikaner in a situation in which the reconstruction of their cultural identity or identities is still emerging. It was concluded that, since all human cultures are seen as having their roots in and being centred around a religious viewpoint, as was evident in the Great Father-God, Calvinistic, patriarchal ethic of the Afrikanerdom, the individuation of the Afrikaner and the evolution of the Afrikaner cultural identity will most probably include a renewal of some of its religious viewpoints.


C.G. Jung se teorie oor persoonlike ego en komplekse word tans aangewend op die kulturele vlak van die psige van groepe, ten einde 'n beter begrip van verskillende kulture te bewerkstellig. Volgens die post-Jungiaanse perspektief kan die oorsake van dit wat groepe uitmekaar dryf dikwels toegeskryf word aan die manifestasie van outonome prosesse in die kollektiewe en individuele psige, wat hulself organiseer rondom kulturele identiteit en kulturele komplekse van groepe. 'n Post-Jungiaanse model van die ontwikkeling van die Self, gebaseer op Jung se vroeë identifisering van die argetipiese patrone van Manlik en Vroulik, is gebruik om die ontwikkeling en totstandkoming van die Afrikaner se kulturele identiteit en gepaardgaande komplekse, soos gevorm deur belangrike historiese gebeure, te ondersoek. Gebaseer op die interaksie tussen die Manlike en die Vroulike beginsels, is, binne die aanname van die model, geargumenteer dat die Afrikaner se identiteit sy oorsprong het in traumatiese gebeure wat in die statiese Vroulike plaasgevind het. Dit het tot die oorbeklemtoning van die Manlike in sy dinamiese en veral statiese vorme gelei, wat uiteindelik beslag gevind het in die berugte nasionale strategie van . Daar is verder aangevoer dat die verandering en transformasie ten opsigte van die kulturele identiteit van die Afrikaner, onder die invloed van die dinamiese Vroulike, onvermydelik was. Dit het die Afrikaner in 'n situasie gelaat waar die rekonstruksie van hulle kulturele identiteit steeds in 'n vormingsproses was. Die gevolgtrekking is gemaak dat, aangesien alle kulture gewortel is in, en gesentreer word rondom bepaalde godsdienstige ootuiginge, soos dit duidelik was in die Vader-God, Calvinistiese, patriargale etiek van die Afrikanerdom, die individuasie van die Afrikaner, asook die evolusie van die Afrikaner kulturele identiteit, heelwaarskynlik die hernuwing van sommige van die godsdienstige oortuiginge van die Afrikaner sal insluit.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/77/2/EJC128832
2012-01-01
2018-06-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error