1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - Spiritual character traits and leadership in the school workplace : an exploration of the relationship between spirituality and school leadership in some private and religiously affiliated schools in South Africa : original research

Volume 79, Issue 2
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract

The South African educational system is in a crisis. This situation places huge demands on school principals and school management teams, and raises many theoretical and empirical questions. Transformational leadership is needed to deal with these challenges and complexities. Not all school leaders show the same level of transformational leadership. Some leaders conform more to other leadership styles. The aim of this article is to explore the relation between spiritual character traits and leadership styles from a theoretical and empirical perspective. The theoretical part focuses on the conceptualisation of leadership (styles) and spirituality. The empirical research consists of a web-based survey conducted in some private and religiously affiliated schools in South Africa in 2011-2012. The Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) and Cloninger's shortened Temperament and Character Inventory (TCI-140) were used to measure leadership styles and spiritual traits respectively. Statistical procedures included confirmatory factor analysis, correlation (Pearson ) and regression analysis. Key findings are that leaders of private schools in South Africa mostly conform to a transformative leadership style, disagree with corrective leadership and strongly disagree with passive-avoidant leadership. Regarding the spiritual character traits they agree with self-transcendence and strongly agree with self-directedness. Spiritual character traits are strong predictors for transformational and passive-avoidant leadership. Higher levels of self-transcendence and self-directedness are strong predictors for transformational leadership. Our research suggests that traditional religious variables are less important as predictors of leadership style than spiritual character traits.


Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel is in 'n krisis. Hierdie situasie stel skoolhoofde en skoolbestuursliggame bloot aan geweldige eise, en gee aanleiding tot verskeie teoretiese en empiriese vrae. Transformatiewe leierskap is nodig om hierdie uitdaging en kompleksiteite die hoof te bied. Skoolleiers verskil egter ten opsigte van transformatiewe leierskap, met sommige leiers wat andersoortige leierskapstyle het. Die doel met hierdie artikel is om die verband tussen spirituele karaktereienskappe en leierskapstyle teoreties en empiries te ondersoek. Die teoretiese gedeelte gee aandag aan die konseptualisering van leierskap(-style) en spiritualiteit. Die empiriese navorsing maak gebruik van die resultate van 'n web-gebaseerde ondersoek wat onder leiers van 'n aantal privaat- en godsdiensgeaffilieerde skole in Suid-Afrika in 2011-2012 onderneem is. Die Multifaktor-leierskapvraelys (MLQ) en Cloninger se verkorte weergawe van die Temperament- en Karakteropname (TCI-140) is gebruik om onderskeidelik leierskapstyl en spirituele karaktereienskappe te meet. Die statistiese ontledings sluit bevestigende faktoranalise, korrelasie (Pearson se ) en regressieanalise in. Die vernaamste bevindinge is dat leiers van privaatskole in Suid-Afrika meestal saamstem met 'n transformatiewe leierskapstyl, 'n korrektiewe leierskapstyl verwerp, en glad nie saamstem met 'n passief-vermydende leierskapstyl nie. Met betrekking tot die spirituele karaktereienskappe stem die leiers saam met self-transendensie en veral met selfgedrewenheid. Dit blyk dat spirituele karaktereienskappe sterk voorspellers is vir transformatiewe leierskap. Die navorsing suggereer verder dat tradisionele godsdiensveranderlikes minder belangrike voorspellers is vir leierskapstyl as spirituele karaktereienskappe.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/79/2/EJC157878
2014-01-01
2018-05-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error