1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - Systematic considerations within the : original research

Volume 79, Issue 3
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract

Stafleu has distinguished himself with ground-breaking work on the theoretical foundations of physics. Subsequently he has broadened his scope and entered the field of general philosophy - including reflections on artefacts and technology. In his assessment of what I have done in my 2009 work on he raises a number of issues to which I respond in what follows below. In some instances it appears that we opt for different designations of the same states of affairs, but different understandings do surface in some other cases. Stafleu's objection to the expression '' because 'no modal aspect is ruled by a sovereign' reveals a misunderstanding of metaphorical language, which prompts a brief discussion of analogies and metaphors. The complicated challenge to find an appropriate designation of the core meaning of the physical aspect receives some attention as well as the distinction between modal laws and type laws. The nature of the transcendental-empirical method is briefly highlighted. In the past it has prompted me to pay attention to the meaning of both the social and the cultural-historical aspects of reality and to consider some implications for the nature of technology and tools. Stafleu does advance a new and insightful discussion of particular human skills characterised by different modal aspects.


Stafleu het homself onderskei met baanbrekerswerk op die gebied van die teoretiese grondslae van die fisika. Hy het mettertyd sy blikveld verbreed en ook die terrein van die algemene filosofie betree - insluitende nadenke oor artifakte en tegnologie. In sy waardering van wat ek in my 2009 werk oor filisofie as wetenskap van die wetenskappe gedoen het, het hy 'n aantal sake uitgelig waarop ek reageer in wat hieronder volg. In sommige gevalle blyk dit dat ons daarna streef om dieselfde stand van sake op verskillende maniere aan te dui, hoewel daar in ander gevalle egte uiteenlopende sienings na vore tree. Stafleu se beswaar teen die uitdrukking 'soewereiniteit-in-eie-kring', naamlik dat geen modale aspek deur 'n soewerein geregeer word nie, openbaar 'n misverstand rakende metaforiese taalgebruik, wat gevolglik aanleiding gee tot 'n kernagtige bespreking van analogieƫ en metafore. Die gekompliseerde uitdaging om 'n toepaslike aanduiding van die kern-sin van die fisiese aspek te vind ontvang ook aandag, sowel as die onderskeiding tussen modale wette en tipe-wette. Die aard van die transendentaal-empiriese metode word saaklik toegelig. In die verlede het dit daartoe aanleiding gegee dat ek ook aandag aan beide die sosiale en kultuur-historiese aspekte van die werklikheid sou gee en om sommige implikasies daarvan vir die aard van tegnologie en gereedskap aan die orde te stel. Stafleu bring inderdaad 'n nuwe en insigvolle diskussie oor besondere menslike vaardigheid na vore - wat telkens deur uiteenlopende modale aspekte gekarakteriseer word.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/79/3/EJC161759
2014-01-01
2018-05-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error