1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - Facilitating spiritual intelligence in South African secondary school learners : original research

Volume 80, Issue 2
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract

This article was motivated by concern for the challenges - on a spiritual level - that secondary school learners in South Africa face in the context of moral decay. It therefore aims to develop educational strategies that Life Orientation teachers in particular can use to facilitate spiritual intelligence (SQ) in learners, especially when religious and cultural diversity in schools is considered. To this end, a programme to develop SQ was designed based on a literature review, and then implemented within the framework of socio-constructivism. Purposive sampling was employed to select 10 Grade 11 learners in a secondary school in Pretoria. The programme was implemented with the learners in seven contact sessions over a period of three months. To evaluate the programme, a qualitative case study design was employed. Continuous evaluation during implementation was by means of learner reflective activities, informal conversation interviews, focus groups, semi-structured interviews, observations and a researcher self-reflective journal. The findings of this exploratory study revealed that certain content and educational strategies can facilitate SQ in secondary school learners.

Hierdie artikel is gemotiveer uit kommer oor die uitdagings van 'n spirituele aard en binne die konteks van morele verval, waarvoor sekondêreskool-leerders in Suid-Afrika te staan kom. Die doel was dus om onderrigstrategieë te ontwikkel wat veral Lewensoriënteringonderwysers kan gebruik om spirituele intelligensie in leerders te fasiliteer, met in agneming van godsdienstige en kulturele diversiteit. Met dié doel voor oë is 'n program om spirituele intelligensie te ontwikkel uit die literatuur ontwerp en geïmplementeer binne die raamwerk van sosio-konstruktivisme. Doelbewuste steekproefneming is gebruik om tien Graad 11-leerders in 'n sekondêre skool in Pretoria te selekteer. Die program is met die leerders geïmplementeer in sewe kontaksessies oor 'n periode van drie maande. Om die program te evalueer het die studie 'n kwalitatiewe gevallestudie-ontwerp gebruik. Kontinue evaluering is gedurende hierdie tyd gedoen deur middel van aktiwiteite wat leerder-refleksie stimuleer, asook informele onderhoude, fokusgroepe, semi-gestruktureerde onderhoude, observasie en 'n joernaal met navorser-refleksies. Die bevindinge van hierdie eksploratiewe studie toon aan dat sekere inhoude en opvoedkundige strategieë spirituele intelligensie van sekondêreskool-leerders kan fasiliteer.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/80/2/EJC184012
2015-01-01
2018-05-26

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error