1887

n Journal for Language Teaching = Ijenali Yekufundzisa Lulwimi = Tydskrif vir Taalonderrig - Geldigheid vanuit drie paradigmas beskou : 'n eenheid, of 'n veelheid van perspektiewe?

Volume 47, Issue 1
  • ISSN : 0259-9570
USD

 

Abstract

Taaltoetse is hedendaags die norm aan hoëronderwysinstellings, hetsy vóór of ná toelating. Die effek van sulke toetse, of die besluite wat op basis van die resultate daarvan geneem word, kan tot in- of uitsluiting bydra. In 'n post-1994 Suid-Afrika is dit vanselfsprekend van belang dat 'n konsep soos 'geldigheid' deeglik ondersoek word, omdat die impak van voorafgenoemde toetse verreikend kan wees. Hierdie artikel bespreek daarom vanuit 'n filosofiese perspektief op die grondslae van die toegepaste taalkunde die begrip 'geldigheid' en definieer dit vanuit drie paradigmas, te wete 'n tradisionele paradigma, die hedendaagse/konvensionele siening en 'n meer aanvaarbare, verruimde, standpunt daaroor. Die kern van die argument is dat geldigheid terselfdertyd 'n attribuut van 'n toets kan wees en as konstitutiewe begrip ontsluit kan word deur verdere (regulatiewe) idees met betrekking tot taaltoetsing. Dit word aan die hand van 'n teoretiese raamwerk gedoen wat op die konseptuele werk van Albert Weideman gebaseer is. Hierdie raamwerk toon aan dat 'n veelheid van perspektiewe nodig is om toegepaste linguistiese of tegniese ontwerpe (soos taaltoetse) op verantwoordbare wyse te gebruik.

Language tests are the norm at institutions of higher education nowadays, either before or after admission. Such tests, or the decisions taken on the basis of the results, can contribute to inclusion or exclusion. In post-1994 South Africa it is obviously important that a concept such as 'validity' be investigated thoroughly, as the impact of the aforementioned tests may be far-reaching. This article therefore discusses the concept 'validity' from a philosophical perspective on the foundations of applied linguistics and defines it according to three paradigms, i.e. a traditional paradigm, the contemporary/conventional view and a more acceptable, extended paradigm. The crux of the argument is that validity can be an attribute of a test and be explicated as constitutive concept by further (regulative) ideas about language testing. The conceptual work of Albert Weideman forms the theoretical framework for this article. This framework entails that multiple perspectives are necessary to ensure that applied linguistic or technical designs (such as language tests) are used in an accountable manner.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/langt/47/1/EJC143064
2013-09-01
2018-04-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error