1887

n Lexikos - Lexicography versus terminography : contemplative article

Volume 11, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract


Leksikografie en terminografie is gespesialiseerde beroepe wat hul besig hou met die samestelling en redigering van woordeboeke. Die leksikograaf dokumenteer die woorde in die woordeskat van die algemene taal terwyl die terminograaf die terminologie van spesifieke vakgebiede en terreine dokumenteer. Die terminograaf werk met 'n beperkter register as die algemene leksikograaf, maar vanuit 'n holistiese standpunt beskou, lê die algemene leksikografie en die terminografie op 'n kontinuum waar slegs die aard van die gedefinieerde woorde of terme verskil. Die begrippesisteem van die wetenskappe is meer sistematies en eksak as dié van die algemene omgewing. Dit is om hierdie rede dat die teikengroep van 'n bepaalde woordeboek deesdae sy formaat en inhoud bepaal. 'n Definisie bly uiters belangrik aangesien dit die betekenis van woorde en terme beskryf en dien om die terme te standaardiseer, veral in wetenskaplike en tegniese taal. Hierdie artikel hou hom besig met die ooreenkomste tussen leksikografie en terminografie, aspekte rakende leksikografie as beroep word geskets, gevolg deur 'n bespreking van terminografie, en ter afsluiting word die aandag gevestig op die verskille tussen die twee beroepe.

Lexicography and terminography are specialised professions concerned with the compilation and editing of dictionaries. The lexicographer documents the words in the vocabulary of the general language whereas the terminographer documents the terminology of specific subject fields and domains. The terminographer works with a more restricted register than the general lexicographer, but from a holistic point of view, general lexicography and terminography are on a continuum where only the nature of the defined words or terms differs. The conceptual system of the sciences is more systematic and exact than that of the general environment. It is for this reason that nowadays the target group of a particular dictionary determines its format and content. A definition remains extremely important, since it describes the meaning of words and terms and serves to standardise the terms, especially in scientific and technical language. This article concerns itself with the similarities between lexicography and terminography, aspects regarding lexicography as a profession are outlined, followed by a discussion of terminography, and in conclusion attention is drawn to the differences between the two professions.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/11/1/EJC60406
2001-01-01
2018-05-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error