1887

n Lexikos - Defining formats and corpus-based examples in the General Ndebele Dictionary, : lexiconotes

Volume 12, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract


In hierdie artikel beoordeel die skrywer die definieerpatrone wat in die eentalige Algemene Ndebelewoordeboek, (ISN) gebruik is. Die klem in die ISN was op die konsep gebruikersvriendelikheid. Die artikel toon aan dat definieerpatrone in die ISN 'n oordeelkundige mengsel is hoofsaaklik van die definieerpatrone van die Collins Birmingham University International Language Database (COBUILD) en van waarna verwys word as patrone. Die eerste deel van hierdie artikel is 'n ontleding van die besluite geneem deur die redakteurs van die ISN by die formulering van hul definieerpatrone. Dit beoordeel die definieerbeginsel van COBUILD ten opsigte van die aanwending daarvan by die definiëring van trefwoorde in die ISN en die uitwerking van hierdie beginsel op die gebruikersvriendelikheid van die woordeboek. Verder bespreek dit ander patrone, inbegrepe die besluit om definieerpatrone te behou vir die omskrywing van trefwoorde. Een van die tradisionele definieerstyle waaroor ooreengekom is, was dat die redakteurs die hiperniem sou gee in die geval van semantiese stelle, en dan die konsep wat gedefineer word, te identifiseer deur die spesifisering van aspekte wat dit onderskei van ander van sy soort. Die tweede deel van die artikel beoordeel die belangrikheid en gebruik van die korpus in die verskaffing van sowel definisies as voorbeelde vir die ISN. Daar word egter verder geredeneer dat, aangesien 'n korpus "verteenwoordigend" moet wees in terme van grootte ten einde toepaslik gebruik te word as basis vir sulke korpusgebaseerde woordeboeke, die redakteurs van die ISN wie se korpus relatief klein was, nie kon vermy om op intuïtiewe kennis te steun by die maak van sommige voorbeelde nie.

In this article the writer evaluates the defining formats that were used in defining headwords in the first monolingual General Ndebele Dictionary, (ISN). The emphasis in the ISN was on the concept of user-friendliness. The article establishes that defining formats in the ISN are a judicious mixture mainly of the defining formats of the Collins Birmingham University International Language Database (COBUILD) and of what has been referred to as formats. The first part of this article is an analysis of the decisions taken by the ISN editors in formulating their defining formats. It assesses the COBUILD defining principle vis-à-vis its application in defining headwords in the ISN and the impact of this principle on the userfriendliness of the dictionary. It further discusses other formats, including the decision to retain defining formats for defining headwords. One of the traditional defining styles agreed upon was that the editors were to give the hypernym in the case of semantic sets, and then to identify the concept being defined by specifying aspects that distinguish it from others of its type. The second part of the article evaluates the importance and use of the corpus in providing both definitions and examples for the ISN. However, it is further argued that since a corpus has to be "representative" in terms of size in order to be appropriately used as basis for such corpus-based dictionaries, the ISN editors whose corpus was relatively small, could not avoid relying on intuitive knowledge in constructing some examples.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/12/1/EJC60417
2002-01-01
2018-04-26

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error