1887

n Lexikos - The access structure in learner's dictionaries : on learners' dictionaries

Volume 14, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract


Woordeboeke moet saamgestel word met inagneming van 'n spesifieke teikengroep en woordeboekdoel. Gebruikersgerigtheid is egter nie die enigste kriterium waaraan die sukses van 'n woordeboek gemeet word nie. Die hedendaagse leksikografie vereis die beoordeling van die toeganklikheid van 'n woordeboek. Die gemak waarmee makro- en mikrostrukturele inligting opgespoor en ontsluit word, bepaal die kwaliteit en die toeganklikheid van die aanbieding. Gebruikersgerigte toeganklike aanleerderwoordeboeke kan 'n wesenlike bydrae lewer tot die verbetering van kommunikasie in 'n veeltalige Suid-Afrika met verskillende groepe taalaanleerders.
Die metaleksikografie maak voorsiening vir gidsstrukture wat toegang tot inligting in die woordeboek vergemaklik. Die eksterne, interne en metatoegangstrukture is funksionele struktuurelemente wat die herwinbaarheid van inligting verhoog en die gebruiker help om so vinnig moontlik uit te kom by die verlangde inligting wat hy/sy soek. Die leksikograaf moet tydens die beplanning van 'n aanleerderwoordeboek 'n woordeboekplan opstel waarin onder andere die eksterne en interne toegangstruktuur uiteengesit word. So 'n woordeboekplan dra by tot 'n konsekwente toepassing van leksikografiese besluite. Besluite oor die toegangstruktuur moet ook in die toeligting beskryf en geïllustreer word om aanleerders in staat te stel om woordeboekontsluitingsvaardighede te verwerf en effektiewe woordeboekgebruikers te word.

Dictionaries have to be compiled in accordance with specific target users and dictionary goals. User orientation is, however, not the only criterion for measuring the success of a dictionary. Present-day lexicography requires the evaluation of the accessibility of dictionaries. The ease with which macro- and microstructural information is located and retrieved determines the quality and accessibility of the presentation. User-orientated, accessible learner's dictionaries can contribute substantially to the improvement of communication in a multilingual South Africa with different groups of language learners.


Metalexicography makes provision for guide structures that facilitate access to information in the dictionary. The outer, inner and meta-access structure are functional structure elements that increase the retrievability of information and help the user to reach, as swiftly as possible, the information he/she is looking for. During the planning of a learner's dictionary, the lexicographer must draw up, among others, a dictionary plan in which a detailed explanation of the outer and inner access structure is given. Such a dictionary plan contributes to a consistent application of lexicographical decisions. Decisions regarding the access structure must also be explained and illustrated in the front text in order to enable learners to acquire dictionary skills and become effective dictionary users.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/14/1/EJC60485
2004-01-01
2018-06-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error