1887

n Lexikos - Monolingual and bilingual learners' dictionaries : on learners' dictionaries

Volume 14, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract


Wanneer besluit moet word oor die beste aanleerderwoordeboek vir 'n spesifieke gebruiker en 'n spesifieke gebruiksituasie moet daar dikwels gekies word tussen 'n eentalige en 'n tweetalige aanleerderwoordeboek. Hierdie artikel bespreek bepaalde aspekte van die gebruikersgedrewe benadering wat kenmerkend is van die moderne leksikografiese denke, fokus breedweg op woordeboektipologie en gee in meer besonderhede aandag aan sekere aspekte van eentalige en tweetalige aanleerderwoordeboeke. Bepaalde probleme wat gebruikers ervaar by die aanleer van 'n vreemde taal, bv. taalversteuring en probleme verwant aan die verskynsel van valse vriende, veral in nou verwante tale, kry aandag. Daar word aangedui dat 'n tipologiese hibriede woordeboek van waarde kan wees vir sekere gebruikers. Die belang van 'n ondubbelsinnige vasstelling van die tersaaklike woordeboekfunksies word beklemtoon en die begrippe funksieverdigting en funksiesamesmelting word aan die orde gestel. Daar word aangetoon dat die tipologiese keuse bepaal moet word deur 'n funksie-gebaseerde benadering tot woordeboekgebruik.

When deciding on the best learners' dictionary for a specific user and a specific situation of usage one often has to make a choice between a monolingual and a bilingual learners' dictionary. This article discusses some aspects of the user-driven approach so prevalent in modern-day lexicographic thought, focuses broadly on dictionary typology and takes a closer look at monolingual and bilingual learners' dictionaries. Some problems users experience when learning a new language, e.g. language distortion and problems related to the phenomenon of false friends, especially in closely related languages, are mentioned. It is indicated that a typological hybrid dictionary could assist certain users. The importance of an unambiguous identification of the relevant lexicographic functions is emphasised and the notions of function condensation and function merging are introduced. It is shown that the typological choice should be determined by a function-based approach to dictionary usage.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/14/1/EJC60486
2004-01-01
2018-04-26

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error