1887

n Lexikos - Requirements for an "ideal" bilingual L → L translation-oriented dictionary

Volume 14, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract


Die hoofdoel van hierdie artikel is om die vereistes te skets vir 'n L →L-woordeboek van die algemene woordeskat, spesifiek beplan vir die doeleindes van professionele vertaling. Die artikel weerlê drie algemeen aanvaarde opvattings: (a) 'n tweetalige woordeboek is dieselfde as 'n vertaalwoordeboek; (b) 'n tweetalige woordeboek is die bron van onmiddellik invoegbare leksikale ekwivalente van lemmata; en (c) 'n tweetalige woordeboek verskaf uitsluitlik semanties-pragmatiese inligting, terwyl 'n eentalige woordeboek altyd betekenisse van leksikale items omskryf. Daar word beweer dat tweetalige leksikografie gebaseer behoort te wees op 'n duidelik omskrewe begrip van die toekomstige naslaanwerk, gespesifiseer in terme van leksikografiese parameters: (a) die beoogde gebruikersgroep; (b) die doel van die woordeboek; ens. 'n "Ideale" tweetalige L →L-vertaal-georiënteerde woordeboek behoort 'n naslaanwerk te wees wat beplan is om die doel van teksproduksie in L te dien. By die omstandigheid van professionele vertaling is L-teksproduksie onderhewig aan twee soorte beperkings: (a) beperkings opgelê deur die teikentaal en -kultuur; en (b) beperkings opgelê deur die bronteks geskryf in L . As beperkings van die tweede soort in beginsel nie voorsien kan word nie, kan en behoort dié van die eerste soort verantwoord te word in 'n tweetalige woordeboek wat vir die professionele vertaler beplan is. Die artikel spesifiseer 'n aantal vereistes van so 'n naslaanwerk.

The major aim of this article is to outline the requirements for an "ideal" bilingual L →L dictionary of the general vocabulary specifically designed for the purposes of professional translation. The article challenges three commonly accepted beliefs: (a) a bilingual dictionary equals a translation dictionary; (b) a bilingual dictionary is a source of immediately insertable lexical equivalents of lemmata; and (c) a bilingual dictionary solely furnishes semantic-pragmatic equivalents, whereas a monolingual dictionary always defines meanings of lexical items. It has been claimed that bilingual lexicography should be based on a clear-cut conception of the future reference work specified in terms of lexicographic parameters: (a) the intended user group; (b) the purpose of the dictionary; etc. An "ideal" bilingual L →L translation-oriented dictionary should be a reference work that is intended to serve the purpose of text production in L. In the situation of professional translation, L text production is subject to two types of constraints: (a) constraints superimposed by the receptor language and culture; and (b) constraints superimposed by the source text. If constraints of the second type cannot be, in principle, envisaged, those of the first type can, and should be accounted for in a bilingual dictionary designed for the professional translator. The article specifies some of the requirements for such a reference work.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/14/1/EJC60498
2004-01-01
2018-04-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error