1887

n Lexikos - How to do language policy with dictionaries

Volume 16, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract


Die leksikografiese aanbieding van terme uit die veld van taalbeplanning kort dikwels duidelike en ondubbelsinnige onderskeiding en behoorlike verklaring. Woordeboeke laat te dikwels na om hierdie terme in die lemmalys in te sluit, en sommige kernterme word in geen algemene of vakwoordeboek behandel nie. Hierdie artikel benut resultate van navorsing op die terrrein van taalbeplanning om voorstelle te maak vir die leksikografiese aanbieding en behandeling van 'n aantal relevante terme. Die klem op die onderskeid tussen taalbeleid soos dit toegepas word op die intratalige en intertalige vlak en die motivering van die invoering van die idee van 'n kommunikasiebeleid behoort leksikograwe te help om 'n meer omvattende verslag te bied van terme vanuit hierdie veld en dit sal ook navorsers op die terrein van taalpolitiek bevoordeel. 'n Tweede aspek van hierdie artikel is die bespreking van maniere waarop woordeboeke deelneem aan die implementering van taalpolitiek. Daar word aangedui dat leksikograwe talle besluite van 'n taalpolitieke aard neem. In hierdie verband word die leksikografiese invloed op kwessies soos linguistiese hegemonie en taalpurisme bespreek. Voorstelle word ook gemaak vir toekomstige leksikografiese werkswyses.

The lexicographical presentation of terms from the field of language planning often lacks clear and unambiguous distinction and proper explanation. Too often dictionaries even fail to include these terms in the lemma list, and some central terms have not been treated in any general or special purpose dictionary. This article utilises results from research in the field of language policy to make suggestions for the lexicographical presentation and treatment of a number of relevant terms. The emphasis on a distinction between language policy as applied to the intralingual and the interlingual level and the motivation for the introduction of the notion of a communication policy should help lexicographers to give a more comprehensive account of terms from this field and it will also benefit scholars in the field of language policy. A second aspect of this article is the discussion of ways in which dictionaries participate in the implementation of language policy. It is indicated that lexicographers make ever so many decisions of a language political nature. In this regard the lexicographical influence of issues like linguistic hegemony and language purism are discussed. Suggestions are also made for future lexicographical procedures.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/16/1/EJC60562
2006-01-01
2018-06-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error