1887

n Lexikos - A lexicographic approach to language policy and recommendations for future dictionaries

Volume 18, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract


Taalbeleid kom op verskillende vlakke voor en tipieserwys lei die formulering daarvan tot 'n preskriptiewe aanbieding van data. Leksikograwe moet in hulle woordeboeke reageer op die besluite van taalbeleidmakers. In hierdie verband kan woordeboeke bly by 'n streng preskriptiewe beleid deur slegs die goedgekeurde vorme in te sluit. Woordeboeke kan ook 'n deskriptiewe verslag van taalgebruik gee sonder om aanbevelings of korrektheidsaansprake te maak. Derdens kan woordeboeke proskriptief wees deur bepaalde vorme aan te beveel, selfs al is so 'n aanbeveling in stryd met die voorgeskrewe vorme. Hierdie artikel bied 'n oorsig oor verskillende vlakke van taalbeleid en die beginsels van preskripsie, deskripsie en proskripsie. Voorbeelde word gegee om sekere leksikografiese toepassings van preskripsie toe te lig. Daar word beklemtoon dat toegang tot relevante data belangrik vir woordeboekgebruikers is. Gevolglik word die leksikografiese toepassing van proskripsie bespreek as 'n uitvoerbare alternatief tot preskripsie. Daar word aan die hand gedoen dat proskripsie, in sy verskillende toepassingsmoontlikhede, tot 'n leksikografiese aanbieding kan lei wat die gebruiker bevoordeel en wat bydra om aan die funksies van die betrokke woordeboek te voldoen.

Language policy prevails at different levels and its formulation typically results in a prescriptive presentation of data. In their dictionaries, lexicographers have to respond to the decisions of language policy makers. In this regard dictionaries can adhere to a strict prescriptive policy by including only the prescribed forms. Dictionaries can also give a descriptive account of language use without making any recommendations or claims of correctness. Thirdly, dictionaries can be proscriptive by recommending certain forms, even if such a recommendation goes against the prescribed forms. This article offers an overview of different levels of language policy and the principles of prescription, description and proscription. Examples are given to illustrate certain lexicographic applications of prescription. It is emphasised that access to relevant data is important to dictionary users. Consequently the lexicographic application of proscription is discussed as a viable alternative to prescription. It is suggested that proscription, in its different possible applications, can lead to a lexicographic presentation that benefits the user and that contributes to the satisfaction of the functions of a given dictionary.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/18/1/EJC60627
2008-01-01
2018-04-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error