1887

n Lexikos - Lexicography and linguistic creativity

Volume 18, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract


Normaalweg verskaf woordeboeke inligting oor geïnstitutionaliseerde woorde, frases en betekenisse van woorde; meer kreatiewe vorminge en gebruike word gewoonlik geïgnoreer. Tog bied teks- en korpusgegewens volop bewyse van kreatiwiteit in taal, wat toon dat dit deel van gewone taalkundige gedrag is en inderdaad dikwels sistematies.
Hierdie artikel beskou vier spesifieke soorte leksikale kreatiwiteit in Engels: figuurlike betekenis, woordvorming, idiome, en spelling. Deur op uitgesoekte voorbeelde te fokus, bespreek dit korpusbewyse en daarna behandeling in (hoofsaaklik) drie resente eentalige woordeboeke vir aanleerders van Engels. Dit voer aan dat, selfs al word die opvoedkundige funksie en beperkte omvang van hierdie woordeboeke in ag geneem, meer gesê sou kon word oor die kreatiewe aspekte van leksis, en die sistematisiteit van kreatiewe gebruik. Dit sal tot voordeel en belang van woordeboekgebruikers wees, en hulle bemagtig.

Conventionally, dictionaries present information about institutionalized words, phrases, and senses of words; more creative formations and usages are generally ignored. Yet text and corpus data provide ample evidence of creativity in language, showing that it is part of ordinary linguistic behaviour and indeed often systematic.


This article looks at four specific types of lexical creativity in English: figurative meaning, word formation, idioms, and spelling. Focusing on selected examples, it discusses corpus evidence and then treatment in (principally) three recent monolingual dictionaries for learners of English. It argues that, even taking into account the pedagogical function and limited scope of these dictionaries, more could be said about creative aspects of lexis, and the systematicity of creative usage. This would be of benefit and interest to dictionary users, and empower them.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/18/1/EJC60632
2008-01-01
2018-04-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error