1887

n Lexikos - Compiling the first monolingual Lusoga dictionary

Volume 19, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract

In this research article a study is made of the approach followed to compile the first ever monolingual dictionary for Lusoga. Lusoga is a Bantu language spoken in Uganda by slightly over two million people. Being an under-resourced language, the Lusoga orthography had to be designed, a grammar written, and a corpus built, before embarking on the compilation of the dictionary. This compilation was aimed at attaining an academic degree, hence requiring a rigorous research methodology. Firstly, the prevailing methods for compiling dictionaries were mainly practical and insufficient in explaining the theoretical linguistic basis for dictionary compilation. Since dictionaries are based on meaning, the theory of meaning was used to account for all linguistic data considered in dictionaries. However, meaning is considered at a very abstract level, far removed from the process of compiling dictionaries. Another theory, the theory of modularity, was used to bridge the gap between the theory of meaning and the compilation process. The modular theory explains how the different modules of a language contribute information to the different parts of the dictionary article or dictionary information in general. Secondly, the research also had to contend with the different approaches for analysing Bantu languages for Bantu and European audiences. A description of the Bantu- and European-centred approaches to Bantu studies was undertaken in respect of (a) the classification of Lusoga words, and (b) the specification of their citations. As a result, Lusoga lexicography deviates from the prevailing Bantu classification and citation of nouns, adjectives and verbs in particular. The dictionary was tested on two separate occasions and all the feedback was considered in the compilation process. This article, then, gives an overall summary of all the steps involved in the compilation of the , i.e. the .


Mu kiwandiiko kino mulimu ennambulula y'eisomo elyasinziilwaku okuwandiika eiwanika ly'Olusoga elisookeile ilala. Olusoga lugwa mu nnimi dh'ekika kya Bantu ela lwogelwa abantu abaswika mu bukaile obubili mu Uganda. Engeli Olusoga ye lwali nga ti lugundhiivu bulungi mu buwandiike, kyali kyetaagisa okwekalilisa walifu y'Olusoga, okuwandiika gulaama n'okuzimba eitelekelo ly'ebiwandiiko ebisinziilwaku okuwandiika Olusoga. Okuwandiika eiwanika lino kwali kilala ku bigendelelwa by'omusomo gw'omuwandiisi. Noolwekyo engeli y'okunoonheleza ku byetaagisa yalina okuba nga yeetengelela ku mutindo gw'obwevu. Okusookela ilala empandiika y'amawanika ebailewo ebaile esinga kulaga omulimu ogukoleibwa aye ng'engeli gye gutuukiibwaku teinhonholwa bukalamu. Amawanika gasinga kulondoola ntegeelo dha bigambo ela omusingi gw'entegeelo n'ogwalina okwesigamibwaku okusobola okufuna ebyetaagibwa mu mawanika. Kimanhi bwe nti entegeelo dh'ebigambo dheesigama ku mbeela y'olulimi enneekusifu nga tetegeelekeka mangu ku idaala ly'okuwandiika amawanika. Noolwekyo omusingi ogundi ogwesigaime ku mitendela egyekalilisibwaku olulimi n'ogwakozesebwa okugaitania omusingi gw'entegeelo ku mitendela gy'okuwandiika amawanika. Emitendela egyekalilisibwaku olulimi giinhonhola engeli emitendela egy'endhawulo bwe gikolagana okusobola okutuuka ku bitundu by'eiwanika. Ekyokubili, okunoonheleza kuno ela kwalina okwekalilisa engeli ennimi dh'ekika kya Bantu bwe dheeyoleka eli beene nnimi n'abo abagwila abenda okudheega. Okwawula n'okugelaagelania engeli ennimi dha Bantu bwe dheeyoleka eli ebika by'abantu bano ab'endhawulo yakolebwa mu (a) emmindhawaza y'ebigambo ni (b) okusalawo engeli ebigambo by'eiwanika bwe bilina okwingizibwa. Oluvainhuma lwa byonabyona empandiika y'amawanika mu Lusoga yakyusa mu ngeli edhibailewo ey'okubindhawaza ebigambo okusingila ilala embu dha naliina, nambeela, ni kinantabila. Eiwanika ly'Olusoga lyagezesebwa emilundi ebili ela ebyava mu kugezesebwa kuno byafulumila mu Eiwanika. Olupapula luno n'olulaga mu bufunze omusingi ogwasinziilwaku okuwandiika .

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/19/1/EJC60667
2009-01-01
2018-04-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error