1887

n Lexikos - Affirming verb lexemes in a and in : the case of verbs

Supplement 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract

Both (1971) by Pelling and (2001) by Hadebe et al. lemmatize a number of -wa-ending verbs. Each one of the verbs is easily recognizable as a canonical or base form from which different word forms can be derived. Indeed they should all be seen as legitimate headwords that have been carefully selected for entry until a keener observation as presented in this article, questions the validity of the inclusion. It would be understood from both compilers that all the verbs entered are by virtue of their being legitimate verb bases. Since the verbs ending with -wa are canonical forms, they should be inflected with -iw-/-w-, the passive extension morpheme, and by any other extension morphemes. When -iw-/ -w- cannot inflect directly, the usual initial inflection to causative or applicative and then to passive should then apply. When -iw-/-w- cannot apply, it is likely that the headword in question is in fact a passive form already derived from another base form. The article argues that these words cannot claim to be legitimate headwords. The article further observes that other verb endings treated can be similarly tested and treated accordingly. Possibly headword selection will then be more consistent and characterized by a more considered and reasoned approach.


Sowel (1971) deur Pelling en (2001) deur Hadebe et al. lemmatiseer 'n aantal -wa-eindigende werkwoorde. Elkeen van die werkwoorde is maklik herkenbaar as 'n kanonieke of basisvorm waarvan verskillende woordvorme afgelei kan word. Hulle moet inderdaad almal gesien word as egte trefwoorde wat noukeurig gekies is vir opname totdat 'n skerper beskouing soos aangebied in hierdie artikel die geldigheid van insluiting bevraagteken. Dit word deur altwee samestellers te kenne gegee dat al die werkwoorde opgeneem is op grond daarvan dat hulle egte werkwoordbasisse is. Aangesien werkwoorde wat op -wa eindig kanonieke vorme is, behoort hulle verbuig te word met -iw-/-w-, die passiewe uitbreidingsmorfeem, en deur enige ander uitbreidingsmorfeme. Wanneer -iw-/-w- nie direk kan verbuig nie, behoort die gewone beginverbuiging na kousatief of applikatief en dan na passief van toepassing te wees. Wanneer -iw-/-w- nie van toepassing kan wees nie, is dit waarskynlik dat die betrokke trefwoord in werklikheid 'n passiewe vorm is wat alreeds afgelei is van 'n ander basisvorm. Die artikel redeneer dat hierdie woorde nie aanspraak kan maak om egte trefwoorde te wees nie. Die artikel merk verder op dat ander werkwoorduitgange op dieselfde manier getoets en dienooreenkomstig behandel kan word. Moontlik sal die keuse van werkwoorde dan meer konsekwent wees en deur 'n meer deurdagte en beredeneerde benadering gekenmerk word.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/19/sup-1/EJC60679
2009-01-01
2018-05-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error