1887

n Lexikos - Die leksikografiese bewerking van verwantskapsterme in Sepedi

Volume 22, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract

Die verwantskapsterminologie van Sepedi is omvangryk en vorm 'n komplekse sisteem. In teenstelling met tale soos Afrikaans, Engels en Duits word groter uitdagings aan die Sepedileksikograaf gestel ten opsigte van die identifisering van verwantskapsterme en die lemmatisering en bewerking daarvan. Voorafstudie van die verwantskapsterminologiestelsel is 'n voorvereiste vir suksesvolle gebruikersleiding. Die Sepedi leksikograaf is die tussenganger tussen veral die onervare woordeboekgebruiker en hierdie ingewikkelde verwantskapsterminologiesisteem, en moet derhalwe sorg vir effektiewe lemmatisering en voldoende bewerking van verwantskapsterme. Die aard en omvang van verwantskapsterminologie in Sepedi word ontleed en daar word aangetoon dat verwantskapsterminologie in Sepedi problematies is, veral ten opsigte van die lemmatisering van samestellings, en in besonder, afgeleide enkelwoordvorme en frases, soos byvoorbeeld veelvuldige besitskonstruksies. Ten einde toegang tot verwantskapsterme in die woordeboek te vergemaklik word 'n leksikografiese konvensie vir die lemmatisering van verwantskapsterme voorgehou. Korpusvoorkomste van verwantskapsterme word aangegee en ruimte word afgestaan vir 'n kritiese evaluering van die lemmatisering en bewerking van verwantskapsterme in Sepediwoordeboeke.


Kinship terminology in Sepedi is extensive and forms a complex system. In contrast to languages such as Afrikaans, English and German the lexicographer faces greater challenges in respect of the identification of kinship terms and the lemmatisation and treatment thereof in Sepedi dictionaries. Preparational studies of the kinship terminology system are a prerequisite for successful user guidance. The Sepedi lexicographer is the mediator, especially between the inexperienced dictionary user and this complicated kinship terminology system, and therefore has to provide for effective lemmatisation and sufficient treatment of kinship terms. The nature and extent of kinship terminology in Sepedi are analysed and it is indicated that kinship terminology in Sepedi is problematic, especially in respect of the lemmatisation of compounds, and in particular, derived single-word forms and phrases, such as for example multiple possessive constructions. In order to ease access to kinship terms in dictionaries, a lexicographic convention for the lemmatisation of kinship terms is suggested. Corpus occurrences of kinship terms are indicated and space is allocated for a critical evaluation of the lemmatisation and treatment of kinship terms in Sepedi dictionaries.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/22/1/EJC129973
2012-01-01
2018-06-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error