1887

n Lexikos - Developing legal terminology in African languages as aid to the court interpreter : a South African perspective

Volume 23, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract

The need for unambiguous communication in the theoretical and applied fields of human activity, such as the legal profession, is constantly increasing. Terminologists and subject specialists are focused on the provision of unambiguous source- and target-language terms for well-defined concepts. In order to achieve this aim, it is necessary to determine the precise meanings of terms which enable users to comprehend and use them in a universally accepted manner. Legal language is one of the most difficult languages for special purposes since only legal experts versed in the special vocabulary can communicate successfully - laypeople tend to struggle comprehending the language of law, sometimes called legalese. This study deals with legal language, the bridging of communication problems in a legal setting by especially court interpreters, and difficulties these legal linguists may experience in this endeavour. Some word-forming principles are discussed and examples are given of typical multilingual coinages in the legal profession. Various matters relating to terminology usage in a multilingual society receive attention. Some of the principles of the standardisation, harmonisation and the internationalisation of the terminology of the legal profession are discussed. The research also addresses the work of the Centre for Legal Terminology in African Languages (CLTAL) and of other relevant terminology projects, e.g. that of the Centre for Political and Related Terminology in Southern Africa (CEPTSA).


Die behoefte aan ondubbelsinnige kommunikasie in die teoretiese en toegepaste velde van menslike aktiwiteit, soos die regsprofessie, neem steeds toe. Terminoloë en vakspesialiste probeer om ondubbelsinnige bron- en doeltaalterme vir goed gedefinieerde begrippe te verskaf. Om dié doel te bereik, is dit noodsaaklik om die presiese betekenisse van terme te bepaal ten einde gebruikers in staat te stel om dit te verstaan en op 'n universeel aanvaarbare wyse te gebruik. Regstaal is een van die moeilikste vaktale aangesien slegs kundige regslui wat die spesiale woordeskat onder die knie het suksesvol kan kommunikeer - leke is geneig om te sukkel om die regstaal te verstaan, soms regsjargon genoem. Hierdie studie handel oor regstaal, die oorbrugging van kommunikasieprobleme in 'n regsmilieu deur veral hoftolke, en probleme wat die regslinguiste in hierdie strewe mag ondervind. 'n Paar woordvormingsbeginsels word bespreek en voorbeelde van tiperende meertalige skeppings in die regspraktyk word ter illustrasie aangebied. Verskeie sake oor terminologiegebruik in 'n meertalige samelewing kry aandag. Sommige van die beginsels van die standaardisering, harmonisering en die internasionalisering van regsterminologie word bespreek. Die navorsing verwys ook na die werk van die Sentrum vir Regsterminologie in Afrikatale (SRTAT) en ook na ander tersaaklike terminologieprojekte, bv. dié van die Sentrum vir Politieke en Verwante Terminologie in Suidelike Afrika (CEPTSA).

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/23/1/EJC146584
2013-01-01
2018-04-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error