1887

n Lexikos - Centre for Political and Related Terminology in Southern African Languages (CEPTSA) - translating and explanatory dictionaries

Volume 25, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract

The Centre for Political and Related Terminology in Southern African Languages (CEPTSA) published the revised and amended bilingual translating version of the Modern Political Dictionary (MPD) in 2011, and immediately started to define core political terms. The phases of the project, consisting of different translating and explanatory versions, are discussed.


The aim of CEPTSA is to promote the usage of political and related terminology in Southern Africa. Research is being done on these subject fields, and relevant concepts and terms are harvested, defined and translated. The source language is English and Afrikaans was initially the tar-get language. The Centre, however, already compiled a list of 1000 core terms of the subject area in Tswana, Northern Sotho, Zulu and Xhosa. The Centre is currently busy with defining a further 1500 core terms and as soon as this process is finalised, the English/Afrikaans core terminology list and definitions will be published and the data translated into the official African languages.
The Centre provides a terminological and subject-related service to lecturers and under- and postgraduate students in international politics, political studies and governance, public administration, municipal government and administration, development studies and strategic studies. A service is also rendered to members of parliament, provincial legislature and local authorities, language practitioners and the media.
The Centre received several awards for the bilingual dictionaries already published, namely the Dictionary category of the South African Translators' Institute (SATI) (2003), the 'Woordfees' award of the (ATKV) (Afrikaans Language and Cultural Association) (2006), and the Stals award of the (South African Academy for Science and the Arts) (2010).


Die Sentrum Vir Politieke en Verwante Terminologie in Suider-Afrikaanse Tale (CEPTSA) het die hersiene en bygewerkte tweetalige vertalende weergawe van die Nuwerwetse Politieke Woordeboek (NWP) in 2011 gepubliseer en dadelik begin om kernterme te definieer. Die fases van die projek wat verskillende vertalende en verklarende weergawes behels, word bespreek.
Die doel van CEPTSA is om die gebruik van politieke en verwante terminologie in Suider-Afrika te bevorder. Navorsing word dus op hierdie vakterreine gedoen en relevante konsepte en terme word versamel, gedefinieer en vertaal. Die brontaal is Engels en aanvanklik was die doeltaal Afrikaans. Die Sentrum het egter reeds 'n lys met 1000 kernterme van die vakgebied in Tswana, Noord-Sotho, Zulu en Xhosa saamgestel. Die Sentrum is tans besig om 'n verdere 1500 kernterme te verklaar en sodra die proses afgehandel is, sal die Engels/Afrikaanse kernterme en definisies gepubliseer word en die data in die amptelike Afrikatale vertaal word.
Die Sentrum lewer 'n terminologies-vakkundige diens aan dosente en voor- en nagraadse studente in die internasionale politiek, staatkunde, publieke administrasie, plaaslike regering en administrasie, ontwikkeling- en strategiese studies. Die diens aan lede van die parlement, provinsiale wetgewers en plaaslike bestuur, taalpraktisyns en die media kan nie onderskat word nie.
Die Sentrum het verskillende toekennings gekry vir die tweetalige publikasies wat reeds die lig gesien het, naamlik die Woordeboekkategorie van die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI) (2003), die Woordfeestoekenning van die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) (2006) en die Stalprys van die Suid-Afikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) (2010).

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/25/1/EJC180574
2015-01-01
2018-05-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error