1887

n Literator : Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies - Identificative copulatives in Southern Ndebele : evidence for diachronic postulations in Zulu : research article

Volume 27, Issue 2
  • ISSN : 0258-2279
  • E-ISSN: 2219-8237
USD

 

Abstract


Suid-Ndebele is die taal met die kleinste getal sprekers van die elf amptelike tale van Suid-Afrika. Dit is daarom nie verrassend dat daar geen omvattende beskrywing van die kopulatiewe van hierdie taal bestaan nie. Hierdie artikel bied 'n uiteensetting van die grammatiese struktuur van die identifiserende kopulatiewe van Suid-Ndebele. Die basiese grammatiese struktuur van die kopulatiewe van hierdie taal stem baie ooreen met dié van Zoeloe. Die reëlmatige voorkoms van die kopulatiewe werk-woordstam "-si" in alle negatiewe statiewe kopulatiewe is egter 'n uitstaande kenmerk van Suid-Ndebele. Die voorkoms van hierdie kopulatiewe werkwoordstam in Suid-Ndebele is die sterkste taaleksterne bewys (in aansluiting by die taalinterne bewyse) vir die postulering van 'n onderliggende negatiewe statiewe kopulatiewe werkwoordstam "-si" vir Zoeloe. Die identifiserende kopulatiewe partikel wat in Suid-Ndebele as "ngi" realiseer, saam met die voornaamwoorde van eerste en tweede persoon en die naamwoordklasse as komplement, dien ook as taaleksterne bewys vir die postulering van die identifiserende kopulatiewe partikel van Zoeloe as "ngi". Zoeloe-grammatici postuleer hierdie identifiserende kopulatiewe partikel van Zoeloe as "nga", "ngu" en selfs "ng". In hierdie artikel word aangevoer dat die identifiserende kopulatiewe partikel van Zoeloe inderdaad "ngi" is.

Southern Ndebele is the language with the smallest number of speakers of all eleven official languages of South Africa. It is thus not surprising that there is no comprehensive description of the copulatives of this language. This article offers an exposition of the grammatical structure of the identificative copulatives of Southern Ndebele. The basic grammatical structure of the copulatives of this language is very similar to that of Zulu. However, the unfailing occurrence of a copulative verb stem "-si" in all negative stative copulatives is an outstanding characteristic of Southern Ndebele. The occurrence of this copulative verb stem in Southern Ndebele offers the strongest language external evidence (in support of language internal evidence) of the underlying negative stative copulative of Zulu as being "-si" as well. The identificative copulative particle that occurs as "ngi" with the pronouns of all persons and noun classes as complement in Southern Ndebele, also serves as language external evidence for the postulation of the identificative copulative particle of Zulu as "ngi". Zulu gram-marians postulate this identificative copulative particle of Zulu as "nga", "ngu" or even "ng". It is argued in this article that the identificative copulative particle of Zulu is indeed "ngi".

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/literat/27/2/EJC61921
2006-08-01
2018-06-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error