1887

n Literator : Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies - Skryfkunsstudente se ervaring van hulle eie kreatiewe proses binne die konteks van die -projek : 'n narratiewe ontleding

Volume 30, Issue 1
  • ISSN : 0258-2279
  • E-ISSN: 2219-8237
USD

 

Abstract

Eerstejaarstudente in Skryfkuns aan die Noordwes-Universiteit het, as deel van 'n interdissiplinêre ondersoek na die kreatiewe proses, aan 'n projek deelgeneem wat bepaalde kreatiewe uitdagings aan hulle gestel het. Uit hulle reaksies het dit geblyk dat hulle die opdrag as uitdagend en verrykend ervaar het. Hierdie artikel ondersoek die vraag of die narratiewe analise van studente se eerstepersoonsverslae van die skryfproses 'n bydrae kan lewer om die individuele ervaring, die projek en die kreatiewe proses beter te begryp. Teen die teoretiese agtergrond van die kontekstuele benaderings tot kreatiwiteit, praktyk-gebaseerde navorsing en narratiewe analise as metode, is 'n raamwerk vir analise ontwikkel. Amabile se samestellende model vir kreatiwiteit het as basis vir die raamwerk gedien om die drie vlakke van die narratief (vorm, inhoud en konteks) te ondersoek. Die artikel bespreek die projek, dataversameling, teoretiese raamwerk en navorsingsmetodes, en illustreer en bespreek die toepassing en waarde van narratiewe analise van studenteverslae aan die hand van geselekteerde temas en voorbeelde.


First-year students in Creative Writing at the North-West University took part in an interdisciplinary investigation into the creative process, which posed certain creative challenges to them. The students' reaction to the project indicated that they experienced the assignment as challenging and enriching. This article investigates the question whether the narrative analysis of students' personal reports on the creative process can contribute to a better understanding of the individual experience, the project, and the creative process as such. A framework for analysis was developed against the theoretical background of contextual approaches to creativity, practice-based research and the method of narrative analysis. Amabile's componential framework of creativity served as a basis for the framework to investigate the three levels of the narrative (form, content and context). The article discusses the project, collection of data, theoretical framework and research procedures, and illustrates and discusses the application and value of narrative analysis of students' reports with reference to identified themes and selected examples.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/literat/30/1/EJC62061
2009-04-01
2018-05-27

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error