1887

n Literator : Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies - Vervreemding in Leora Farber se (2009) : original research

Volume 33, Issue 1
  • ISSN : 0258-2279
  • E-ISSN: 2219-8237
USD

 

Abstract

Hierdie artikel ondersoek die konsep in Leora Farber se (as uitbreiding van die werk getiteld , wat deel gevorm het van die , 2007/2008-uitstalling). Dit is gedoen vanuit 'n feministiespostkoloniale raamwerk om ondersoek in te stel na die kompleksiteite wat ontstaan met betrekking tot vervreemding wanneer gemarginaliseerdes onderdruk word. Die postkoloniale teoretiese diskoers met sy klem op die en die psigiese vervreemding van die gemarginaliseerde beïnvloed die feministiese diskoers rakende die vervreemding van die vrou. In feministiese diskoerse verwys na die marginalisering wat vroue in 'n patriargale samelewing ervaar. Ons argumenteer dat hierdie briewe aanduidend is van onderdrukte psigiese vervreemding en selfvervreemding wat die gevolg is van stereotipering, kulturele oorheersing en seksuele objektivering. Ons voer voorts aan dat Farber se komplekse lae van vervreemding openbaar.


This article investigates the concept of in Leora Farber's (as an extension of a work titled as part of the , 2007/2008 exhibition). This is done from a feminist-postcolonial framework in order to investigate the layered complexities surrounding alienation that arise during the oppression of the marginalised. The postcolonial theoretical discourse with its emphasis on the 'other' and the psychic alienation of the marginalised influences the feminist discourse regarding the estrangement of the woman. In feminist discourses, 'alienation' refers to the estrangement women experience in a patriarchal society. We argue that these letters indicate oppressed psychic alienation and self alienation which are the result of stereotyping, cultural domination and sexual objectification. We further argue that Farber's reveals complex layers of alienation.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/literat/33/1/EJC127718
2012-01-01
2018-04-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error