1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - se beriggewing oor skoolgeweld 1994-2011 : 'n multidimensionele sosiale probleem : geesteswetenskappe

Volume 10, Issue 1
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Navorsers en Jan Alleman het 'n intense belangstelling in skoolgeweld. Beide wend hulle tot die media om inligting oor hierdie aktuele sosiale probleem te vind. Die werklikheid (nuus) wat deur die media voorgehou word, is egter nie 'n objektiewe werklikheid nie, maar 'n geïnterpreteerde werklikheid. Indien die media se beriggewing van skoolgeweld bevooroordeeld is, sal mediagebruikers se siening ook bevooroordeeld of skeefgetrek wees. Om vas te stel watter sieninge die media bewustelik en/of onbewustelik oor skoolgeweld in Suid-Afrika kon vestig, is my navorsing deur die volgende probleemvraag gerig: Watter boodskap dra die Sondagkoerant aan sy leserspubliek oor rakende skoolgeweld? In 'n soeke na 'n antwoord op die vraag is die doel van hierdie artikel om verslag te doen van 'n media-ontleding van 43 nuusberigte en redaksionele kommentare wat oor 'n tydperk van 18 jaar in verskyn het. Die datastel is met behulp van SA Media se databasis geïdentifiseer. 'n Drievlak-ekosisteemmodel wat die kompleksiteit van skoolgeweld illustreer, het as teoretiese vertrekpunt vir hierdie studie gedien. Die volgende temas is met behulp van induktiewe kwalitatiewe inhoudontleding geïdentifiseer: (1) leerderslagoffers en -geweldplegers staan sentraal in skoolgeweld; (2) die rol van ouers in skoolgeweld; (3) besonder dapper, toegewyde opvoeders versus onbekwame opvoeders, wat direk en indirek vir skoolgeweld verantwoordelik gehou kan word; (4) die wisselwerking tussen gemeenskapsfaktore en skoolgeweld; (5) skoolgeweld as 'n vergestalting van rassegeweld; (6) die "ons is nie so nie"-diskoers; (7) skoolgeweld is gewelddadig; en (8) die vreesdiskoers. Berigte oor skoolgeweld wat in verskyn het, toon 'n redelik volledige beeld van skoolgeweld in Suid-Afrika. Gebrek aan kontekstualisering en die beklemtoning van die sensasionele kan egter tot 'n skeefgetrekte siening van skoolgeweld en paniek onder lesers lei. Lesers en navorsers moet dus 'n kritiese ingesteldheid teenoor die media as inligtingsbron toon.


Violence forms an inseparable part of the South African and international education landscape. Not only researchers, but also all members of the public are displaying an increasing interest in school violence in the South African context. They all turn to the media for information about this topical social problem. To boost circulation figures, as well as viewer and listener figures, the mass media are more than willing to comply with their readers', listeners' and viewers' demand for news on school violence. The media can determine, consciously as well as subconsciously, through selection and emphasis, which aspects of a specific news event are more important that another. The media can report on a single event in various ways. The reality (news) presented by the media is therefore not an objective, but an interpreted reality. If media reporting of school violence is biased, media users' views will also be biased or warped.
From an investigation into some local and international media analyses about school violence the following deficiencies transpire in South African studies: up to now, no study has been undertaken about the electronic media or a single newspaper's portrayal of school violence. Against the background to these deficiencies, the objective of this study is to answer the following research question: What message does the Sunday newspaper convey to its readership public regarding school violence? In the quest for an answer to the question this article reports on a media analysis of 43 news reports and editorial comments that have appeared over a period of 18 years (1994-2011) in . The data system was identified with the help of SA Media's database.
A three-level ecosystemic model, based on Bronfenbrenner's ecosystems theory, which illustrates the complexity of school violence, served as the theoretical point of departure for this study.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/10/1/EJC137966
2013-03-01
2018-06-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error